Dərs 3.3 — Fellərin İdarəsi

LEKTİON 3.3 – die Rektion der Verben

Fellərin idarəsi deyərkən fellərin hal tələb etməsi başa düşülür. Bu isə o deməkdir ki, feldən sonra gələn isimlər (əsasən Objektlər) hər hansı bir halda olmalıdırlar.

Nominativ hal tələb edən fellər:
Bu fellər elə fellərdir ki, onlardan yalnız
a) canlılar üçün kim?/wer?
b) cansızlar üçün nə?/was?
suallarını vermək olur. Məsələn:

Das ist mein Freund.
Bu mənim dostumdur (kim?).

Hier arbeitet deine Lehrerin.
Burada sənin müəllimən (kim?) işləyir.

İm Zimmer steht ein Bücherregal.
Otaqda bir kitab dolabı (nə?) durur. və s.

Genitiv hal tələb edən fellər:
Alman dilində heç bir fel bu halı tələb etmir.

Dativ hal tələb edən fellər:
Bu fellər elə fellərdir ki, onlardan yalnız
a) canlılar üçün kimə?/wem?
b) cansızlar üçün nəyə?/wem?
suallarını vermək olur. Məsələn:

Du gibst den Kuli deinem kleinen Bruder.
Sən qələmi kiçik qardaşına (kimə?) verirsən.

İch helfe dir.
Mən sənə (kimə?) kömək edirəm. və s.

Akkusativ hal tələb edən fellər:
Bu fellər elə fellərdir ki, onlardan yalnız
a) canlılar üçün kimi?/wen?
b) cansızlar üçün nəyi?/was?
suallarını vermək olur. Məsələn:

Der lehrer ruft den Studenten.
Müəllim tələbəni (kimi?) çağırır.

İch liebe meine Muttersprache.
Mən ana dilimi (nəyi?) sevirəm. və s.

Əgər biz fellərin idarəsini, yəni hal tələb etməsini düzgün bilməsək təbii ki, feldən sonra gələn isimləri lazım olan düzgün halda yaza bilməyəcəyik. Bu qaydaya düzgün riayyər etmək üçün mütləq isimlərin hası cinsə aid olduğunu biz əvvəlcədən bilməliyik. Ona görə də istədiyiniz və ya rast gələn alman isimlərini mütləq onların cinsi ilə bir yerdə öyrənib yadda saxlamağa çalışın.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *