Dərs 3.10 – Qaydasız fellər

LEKTİON 3.10 – die unregelmäßigen Verben

Qaydasız fellər deyərkən fellərin 3 əsas forması, yəni fellərin müxtəlif zaman formaları düzələrkən kök saitini dəyişən fellər nəzərdə tutulur. 3 əsas forma deyərkən aşağıdakı 3 zaman forması başa düşülür:

1. Präsens
2. Imperfekt
3. Perfekt/Partizip II

Buna misal olaraq bir neçə felin adı çəkilən zaman formalarının düzəldilməsinə baxaq. Verilən nümunələrdə qısa olsun deyə biz yalnız 3-cü şəxsin təki üçün, yəni, er, sie, es = man üçün olan zaman formalarını veririk:

gehen, sehen, finden, nehmen, bringen, geben

1. Präsens
2. Imperfekt
3. Perfekt/Partizip II
geht, sieht, findet, nimmt, bringt, gibt
ging, sah, fand, nahm, brachte, gab
gegangen, gesehen, gefunden, genommen, gebracht, gegeben

Belə felləri Siz özünüz də şəxsə görə asanlıqla dəyişdirə bilərsiniz.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 1 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *