Dərs 3.12 – Qüvvətli fellər

LEKTİON 3.12 – die starken Verben

Qüvvətli fellər deyərkən fellərin təsrifi zamanı, yəni fellər şəxsə görə dəyişərkən kök saitini dəyişən fellər nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq bir neçə feli təsrif edək:

shen, geben, nehmen, fahren, laufen

ich
du
er, sie, es = man

wir
ihr
sie, Sie

sehe, gebe, nehme, fahre,laufe,
siehst, gibst, nimmst,fährst, läufst,
sieht, gibt, nimmt, fährt, läuft,

sehen, geben, nehmen,fahren, läufen,
seht, gebt, nehmt, fahrt, lauft,
sehen, geben, nehmen,fahren, laufen,

Belə felləri Siz özünüz də şəxsə görə asanlıqla dəyişdirə bilərsiniz.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *