Dərs 3.20 – Keçmişdə gələcək zaman

LEKTİON 3.20 –  Futurum II

Bu zaman formasını başa düşmək üçün əvvəlcə gəlin azərbaycan dilində buna müvafiq olan bir nümunəyə müraciət edək.

Gələcəkmiş babam mənim yanıma,
Baxacaqmış allı-güllü bostanıma.
Dərəcəkmiş, dadlı meyvələr yeyəcəkmiş,
Mənə yüz dəfə “çox sağ ol” deyəcəkmiş.

Azərbaycan dili poeziya nümunələrindən biri olan bu şer parçası tamamilə FUTURUM II zaman formasında yazılmışdır. Verilən bu nümunədən də başa düşdünüz ki, FUTURUM II zaman forması keçmişdə planlaşdırılan, lakin sonradan baş tutmayan, olmayan hərəkətləri ifadə etmək üçündür. Şifahi və yazılı dildə çox nadir hallarda işlənir.

İndi isə bu zaman formasının alman dilində necə düzəldilməsinə baxaq:

Qaydanı daha yaxşı başa düşmək üçün bu zaman formasının alman dilində düzəldilməsini iki mərhələyə bölək:

1. Perfekt zaman forması
2. Perfekt zaman forması + werden

İndi birinci mərhələni, yəni Perfekt zaman formasını yazaq:

1.Mein Freund hat mir einen Breif geschrieben.
(Dostum mənə məktub yazdı.)

1.Mein Freund ist nach Deutschland gefahren.
(Dostum Amaniyaya getdi.)

İndi isə ikinci mərhələni, yəni Perfekt + werden formasını yazaq:

2. Mein Freund wird mir einen Breif geschrieben haben.
(Dostum mənə məktub yazacaqmış.)

2. Mein Freund wird nach Deutschland gefahren sein.
(Dostum Amaniyaya gedəcəkmiş.)

Nümunələrdən aydın olduğu kimi werden feli cümlədə 2-ci cümlə üzvü yerində yazılır və ikinci yerdə olan haben/sein fellərinin (cünki Perfekt məhz bu köməkçi fellərin ikinci yerdə iştirakı ilə düzəlir) İnfinitiv formada cümlənin sonuna keçməsini tələb edir.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 3 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *