Dərs 4 – Alman dilində İsim

LEKTİON 4 – Substantiv

İsim – konkret və mücərrədliyində olan canlı və cansız varlıqların adıdır. Uyğun oilaraq kim? və nə? suallarından birinə cavab verir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq alman dilində bütün isimlər, yəni canlılar və cansızlar, cümlənin hansı yerində (əvvəlində, ortasında, sonunda) gəlməsindən asılı olmayaraq mütləq həmişə və həmişə böyük hərflə başlanaraq yazılır.

Misal üçün:

Cümlənin əvvəlində:
Die deutsche Sprache ist sehr interessant.

Cümlənin ortasnıda:
Wir lernen die deutsche Sprache hier.

Cümlənin sonunda:
Wir lernen hier die deutsche Sprache.

Alman dilində azərbaycan dilindən fərqli olaraq isimlərin

1. cins kateqoriyası , yəni kişi, qadın və orta cinsi olur.

Eyni zamanda azərbaycan dilində olduğu kimi isimlər

2. ümumi və xüsusi olmaqla bərabər onların da
3. hal kateqoriyası , yəni halları və
4. kəmiyət kateqoriyası , yəni tək və cəmi olur.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 3 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *