Dərs 4.1 – Ümumi və xüsusi isimlər

LEKTİON 4.1 – die allgemeinen Substantive und Eigennamen

İsmin qarammtik kateqoriyalarından biri də ümumi və xüsusi olmasıdır.

ÜMUMİ İSİMLƏR
deyərkən ümumi sinfə/cinsə aid olan canlı və cansız əşyaların adları başa düşülür.
Misal üçün:

der Mensch – insan
die Natur – təbiət
die Familie – ailə
das Hotel – hotel
der Hund – it
die Katze – pişik
das Tier – heyvan
der Vogel – quş və sair.

XÜSUSİ İSİMLƏR
1. canlı isimlər üçün seçilmiş xüsusi adlar,
Misal üçün:

Hans (insan adı)
Mayer (insan adı)
Müller(insan adı)
Schmidt(insan adı)
Sabina (insan adı)
Heike (insan adı)
İngrid (insan adı)
Beethoven (insan adı)
Beethoven (heyvan adı)
Rek (heyvan adı)
Reks (heyvan adı)
Krek (heyvan adı)
Funke(heyvan adı) və sair.

2. cansız isimlər (coğrafi adlar, objektlər və sair)üçün seçilmiş xüsusi adlar,
Misal üçün:

(der) Mars
(der) Jupiter
(die) Venus
(der) Saturn
(der) Alp
(der) Elbrus
(der) Himalaja və sair.

3. öz sinfində/cinsində yeganə olan,
Misal üçün:

die Sonne
die Erde
der Mond və sair.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *