Dərs 4.12 – Isimlərin qüvvətli hallanması

LEKTİON 4.12 – die starke Deklination der Substantive

İsimlərin qüvvətli hallanmasına das Herz -ürək sözü istisna edilməklə bütün orta cinsli isimlər və kişi cinsli isimlərin əksəriyyəti daxildir. Bu hallanma qrupuna aid olan isimlərin əsas əlaməti:

Genitiv halda

1. təkhecalı ismlərin və eləcə də z, x, s, sch, tz, ck, ilə bitən isimlərin -es,
2. digərlərinin isə -s sonluğu almasıdır.

təkhecalı orta və kişi cinsli isimlər: das Heft, der Lift
Nom.     das Heft        der Film
Akk.      das Heft        den Film
Dat.       dem Heft       dem Film
Gen.      des Heftes     des Filmes

z, x, s, sch, tz, ck ilə bitən isimlər: der Geschmackt
Nom.     der Geschmack
Akk.      den Geschmack
Dat.       dem Geschmack
Gen.      des Geschamck(e)s

çoxhecalı orta və kişi cinsli isimlər: das Fenster, der Schlüssel
Nom.      das Fenster        der Schlüssel
Akk.       das Fenster        den Schlüssel
Dat.        dem Fenster       dem Schlüssel
Gen.       des Fensters       des Schlüssels

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 3 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *