Dərs 4.16 – Isimlərin cəmdə hallanması

LEKTİON 4.16 – die Deklination der Substantive im Plural

Biz bilirik ki, təkdə müxtəlif cinslərə aid olan isimlər cəmdə olarkən cins kateqoriyasını itirirlər və cəmdə olan bütün isimlərin önündə ancaq müəyyən artikl olan die yazılır.

Cəmdə olan isimlərin hallanması zamanı əsas əlamət sonu cəmdə -n və -s ilə bitən isimlərdən başqa qalan digər isimlərin sonuna Dativ halda əlavə -n sonluğunun artırılmasıdır.

der Schrank // die Schränke 
Nom.      die Schränke
Akk.      die Schränke
Dat.       den Schränken
Gen.      derdie Schränke

die Karte // die Karten 
Nom.     die Karten
Akk.      die Karten
Dat.       den Karten
Gen.      der Karten

das Auto // die Autos 
Nom.     die Autos
Akk.      die Autos
Dat.       den Autos
Gen.      der Autos

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 5 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *