Dərs 5.3 – Sifətin hallanması

LEKTION 5.3 – Deklination der Adjektivel

Azərbaycan dilində olduğu kimi alman dilində də sifət adlandırılan nitq hissəsi isimlərin əvvəlində gələrək onların əlamət və keyfiyyətini bildirir. Sifətlər wie? (necə?), was für ein?, was für eine? (nə cür?), welcher?, welches?, welche? (hansı?) suallarından birinə cavab verir.

Amma azərbaycan dilindən fərqli olaraq alman dilində sifətlər hallana bilir. Alman dilində sifətlərin hallanmasının üç növü var:

1. qüvvətli hallanma (strake Deklination)
2. zəif hallanma (schwache Deklination)
3. qarışıq hallanma (gemischte Deklination)

Hallanmanın növü isimlərin qarşısında işlədilən izləyici sözlərin işlədilib işlədilməməsindən asılı olur. İstər artikl, istərsə də ismin əvvəlində onun funksiyasını icra edə bilən digər sözlər izləyici söz adlandırılır.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 1 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *