Dərs 5.6 — Sifətlərin qarışıq hallanması

LEKTİON 5.6 – Die gemischte Deklination der Adjektive

Sifətlər aşağıdakı hallarda qarışıq hallanma üzrə hallanır:

1. Qeyri müəyyən artikllərlə – ein, eine
2. Yiyəlik əvəzlikləri ilə – mein\meine, dein\deine, sein\seine, ihr\ihre, unser\unsere, euer\eure
3. Inkar əvəzliyi – kein\keine

Sifətlərin bu cür hallanmasına ona görə qarışıq hallanma deyirlər ki, bu zaman sifətlər həm zəif, həm də qüvvətli hallanmaya məxsus olan sonluqlra alır.

İndi isə nümunələrə fikir verək:

KIŞI CINS

Nominativ: ein (mein, kein) fleißiger Schüler
Genitiv: eines (keines, meines) fleißigen Schülers
Dativ: einem (keinem, meinem) fleißigen Schüler
Akkusativ: einen (keinen, meinen) fleißigen Schüler

ORTA CINS

Nominativ: ein (kein, mein) schönes Bild
Genitiv: eines (keines, meines) schönen Bildes
Dativ: einem (keinem, meinem) schönem Bild
Akkusativ: ein (kein, mein) schönes Bild

QADIN CINS

Nominativ: eine (keine, meine) gelbe Blume
Genitiv: einr (keiner, meiner) gelben Blume
Dativ: einer (keiner, meiner) gelben Blume
Akkusativ: eine (keine, meine) gelbe Blume

İndi isə sifətlərin cəmdə qarışıq hallanmasına baxaq. Təbii ki, cəmdə qeyri müəyyən artikl olmur. Ona görə də bu hallanma növündə yalnız inkar əvəzliyi və yiyəlik əvəzliklərindən danışmaq olar.

Bu hallanma növü tamamilə sifətlərin cəmdə zəif hallanması qaydasına uyğun gəlir, sifətlər eyni ilə zəif hallanmanın cəmdə olan sonluqlarını, yəni -en sonluğu nalır.

CƏMDƏ

Nominativ: keine (meine) fleißigen Schüler
Genitiv: keiner (meiner) fleißigen Schüler
Dativ: keinen (meinen) fleißigen Schülern
Akkusativ: keine (meine) fleißige Schüler

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 1 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *