Dərs 7.3 – Tabeli mürəkkəb cümlə

LEKTİON 7.3 – Das Satzgefüge

Tabeli mürəkkəb cümlə iki cümlədən ibarət olur: baş və budaq cümlə. Baş cümlə ilə budaq cümlə bir birinə bağlayıcılar və ya bağlayıcı sözlərlə (nisbi əvəzlik, sual əvəzliyi, yer zərflikləri və sair) bağlanr. Budaq cümlə əsasən baş cümlənin üzvlərindən birinin funksiyasını icra edir.

Baş və budaq cümlələrdə söz sırasına gəldikdə isə – budaq cümlədə xəbər həmişə sonda olur. Əgər xəbər tərkiblidirsə (iki və daha çox hissədən ibarətdirsə), bu zaman təsrif edilən hissə cümlənin lap sonunda olur, təsrif edilməyən hissə (hissələr) isə ondan əvvəl gəlir. «nicht» inkar əvəzliyi isə xəbərdən əvvəl yazılır. Ayrılan söz önləri belə halda ayrılmır. Mübtəda dərhal bağlayıcıdan sonra yazılır.

Tabeli mürəkkəb cümlələrin növləri budaq cümlənin icra etdiyi funksiya ilə təyin edilir. Virtual dərsliyin mündərəcatında ardıcıl olaraq tabeli mürəkkəb cümləlıərin növləri və onlara dair əlavə məlumatlar verilir.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 2 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *