Dərs 7.5 — Xəbər budaq cümləsi

LEKTİON 7.5 – der Prädikatsatz

Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin ismi xəbəri funksiyasını icra edir, yəni baş cümlənin xəbəri fel-sein cütlüyü + budaq cümlədən ibarət olur.

Budaq cümlə baş cümləyə dass (ki), als (als ob, als wenn) ( elə bi ki, sanki), eləcə də nisbi əvəzlik (der) və sair ilə birləşir.

Baş cümlədə əsasən es, so, der, derjenige korelyatlarından istifadə edilir.

Schneider war es, der die allgemeinen Vorausetzungen für ausländischen Bewerber entwickelte.
Şneider o idi ki, xarici tələbələr üçün ilkin şərtləri hazırlayırdı.
Məhz Şneider xarici tələbələr üçün ilkin şərtləri hazırlayırdı.

Sein Problem ist, dass er immer etwas vergisst. 
Onun problemi odur ki, həmişə nəyisə unudur.

Es war mir, als ob ich dieses Haus schon besucht hätte.
Məndə belə bir hiss var idi ki, sanki bu evdə artıq olmuşdum.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *