Dərs 7.6 – Tamamlıq budaq cümləsi

LEKTİON 7.6 – der Objektsatz

Tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin tamamlığı funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə dass (nə), ob (ki,- mı4) və wer (kim), was (nə), wo (harada) və sair nisbi əvəzliklərlə birləşir.

Tamamlıq budaq cümləsində söz sırası budaq cümlələr üçün işlədilən ümumi qaydada olur (xəbər sonda):

Sie sagt, dass die Vorlesung heute (nicht) stattfindet.
O deyir ki, bu gün mühazirə olmayacaq.

Er weiß noch nicht, ob er kommen kann.
O bilmir ki, gələ biləcəkmi.

Er fragt, wer noch kommen kann.
O soruşur ki, kim ona kömək edə bilər.

Ich frage ihn, worüber er sich freut.
Ondan soruşuram ki, nəyə gülür.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
1Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *