Dərs 8.3 – Təyin budaq cümləsi

LEKTION 8.2 – Der Beifügungssatz

Təyin budaq cümləsi baş cümlənin təyini funksiyasını icra etməklə welcher? (hansı?) və ya was für ein? (nə cür?) sualına cavab verir andorre viagra.
Təyin budaq cümləsi baş cümləyə əsasən: der, die, das, çox az halda isə welcher, welches, welche (hansı) nisbi əvəzlikləri ilə qoşulur.

Nisbi əvəzliklərin təkdə ( der, das, die və cəmdə die) hallanması:

kişi cinsi
Nom. der
Gen. dessen
Dat. dem
Akk. den

orta cins
Nom. das
Gen. dessen
Dat. dem
Akk. das

qadın cins
Nom. der
Gen. dessen
Dat. dem
Akk. den

cəmdə
Nom. die
Gen. deren
Dat. denen
Akk. die

Nisbi əvəzliklərin təkdə ( welcher, welches, welche və cəmdə welche) hallanması:

kişi cins
Nom. welcher
Gen. welches
Dat. welchem
Akk. welchen

orta cins
Nom. welcher
Gen. welches
Dat. welchem
Akk. welchen

qadın cins
Nom. welcher
Gen. welches
Dat. welchem
Akk. welchen

cəmdə
Nom. welche
Gen. welcher
Dat. welchen
Akk. welche

Nisbi əvəzlik baş cümlənin hər-hansı isminə aid olmaqla cinsə və kəmiyyətə görə onunla uzlaşır. Nisbi əvəzliyin halı budaq cümlədə icra etdiyi roldan asılıdır. welcher, welches, welche və cəmdə welche əvəzlikləri köhnəlmiş hesab edilir və yalnız təkrarçılığa yer verilməməsi üçün stilistik səbəblərindən işlədilir.

Novruz ist ein Fest, das (Akk.) wir mit Ungeduld erwarten.
Novruz səbirsizliklə gözlədiyimiz bayramdır.

Der Autor, dessen (Gen.) Buch wir gelesen haben, ist jetzt sehr populär.
Dünən kitabını oxuduğum müəllif çox məşhurdur.

Mein Freund, mit dem (Dat.) ich gestern telefoniert habe, wohnt in Baku.
Dünən telefonla danışdığım dostum bakıda yaşayır.

Die Studentin, mit welcher der Professor spricht, ist mir nicht bekannt.
Professorun söhbt etdiyi qız mənə tanışdır.

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Bəyəndinizsə paylaşın:Share on Facebook
Facebook
3Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on LinkedIn
Linkedin
Bəyənmə sayı: 0 Çapa göndərmək Çapa göndərmək
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *