Siz buradasız
İnteraktiv Ərəb Əlifabsı Ərəb dili 

İnteraktiv Ərəb Əlifabsı

Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır. Ərəb əlifbasındakı hərflər yalnız samit səsləri bildirir. Sait səslər isə “hərəkə” adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur. Hər dildə olduğu kimi ərəb əlifbası hərflərinin özünəxas yazılışı, adı və tələffüzü vardır. Bu yazımızda Ərəb Əlifbasını bir məqalədə tam öryənilməsinə çalışacağıq. # sonda ortada başda ayrıca adı səsli 1 ـا ا أَلِف‎ [ạảlif‎] 2 ـب ـبـ بـ ب بَاء‎ [bāʾ‎] 3 ـت ـتـ تـ ت تَاء‎ [tāʾ‎] 4 ـث ـثـ ثـ ث ثَاء‎ [tẖāʾ‎] 5 ـج ـجـ جـ ج جِيم‎ [jīm‎] 6 ـح ـحـ حـ ح حَاء‎ [ḥāʾ‎]…

Ətraflı
Ərəb Əlifbası Ərəb dili 

Ərəb Əlifbası

Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır. Ərəb əlifbasındakı hərflər yalnız samit səsləri bildirir. Sait səslər isə “hərəkə” adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur. Hər dildə olduğu kimi ərəb əlifbası hərflərinin özünəxas yazılışı, adı və tələffüzü vardır. Ərəb dilində oxumağı və yazmağı öyrənənlər ərəb hərflərinin düzgün yazılışına və tələffüzünə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Ərəb hərfləri bizim hərflərdən fərqli olaraq sağdan-sola yazılır və oxunur. Ərəb hərfləri böyük və kiçik hərflərə bölünmür.  Sözlər hərflərin birləşməsi ilə əmələ gəlir və ərəb hərfləri birləşərkən onun birləşən forması sərbəst formasından bir qədər fərqlənir. Buna görə də hərflərin təlimində hərfin həm sərbəst,…

Ətraflı
Ərəb dili – العربية Ərəb dili 

Ərəb dili – العربية

Ərəb dili (ərəb. اللغة العربية‎‎, ərəb. عربي‎‎) — Sami dillərinin Cənub qrupunun Şimal bölməsinə daxildir. Qohum dillərdən qədim tarixi, geniş yayılması, fonetik-qramatik və leksik xüsusiyyətlərini bu günədək qoruyub saxlaması ilə fərqlənir. BMT-nin 6 rəsmi və işlək dilindən biridir. Zəngin samit sisteminə malikdir (velar, farinqal, larinqal samitlər). Sadə sait sistemi mövcuddur. Söz sırası bir qayda olaraq belədir: XMT (xəbər-mübtəda-tamamlıq). Müasir ərəb ədəbi dili əhalisi birlikdə iki yüz milyona çatan ərəb ölkələrində dövlət dili kimi qəbul edilmişdir. Ədəbi dil ilə yanaşı, əhalinin danışdığı məhəlli (ölkələr üzrə) dialekt və şivələr də mövcuddur. Bunlar…

Ətraflı
Translate »