Modal fellər

Modal fellərdən məsdər vasitəsilə göstərilən hərəkətə danışanın münasibətini bildirmək üçün istifadə olunur. Onlar məsdər vasitəsilə ifadə olunan hərəkətin nə qədər mümkün, qeyri-mümkün, ehtimal olunan, az ehtimal olunan, məcburi, lazımi, məsləhətli, şübhəli, qeyri-dəqiq və s. olduğunu bildirir. Modal fellər bunlardır: can (could), may Подробнее