Picnic in the forest

İstifadəçilərimizdən biri bizə kitabdan bir tapşırığın həllini istəmişdir.  Tələb olunan müddəalar: Mətnə düzgün başlığın seçilməsi; Mətnin tərcüməsi; Düzgün səsləndirilməsi  (:pardon:) Bu mətnə ən düzgün başlıq məqaləizi adlandırdığımız başlıqdır: “Picnic in the forest”  

Ətraflı