Vladislav Milaşeviç metodu

Vladislav Milaşeviçin əsas metodik prinsipləri Materialların sistemli izahı. Dilin bütün əsas mövzularının əhatə olunması; Görünüş.  Qramatikanın ən çətin bölmələrinin mənimsənilməsi üçün aydın və sadə sxemlər və ya şəkillərdən istifadə edilməsi; Çox aydın, sadə sxeminin-şəkillər, çox mürəkkəb bölmələri tez mənimsəməyə imkan verən qrammatika (bəhanələr, zaman və s d) istifadə olunur. Materialların yığcamlığı; Mənimsəmə sürətinə meyillənməsi. Metodika elm adamları üçün nəzərdə tutulduğundan, əsas hədəf öyrəncinin tez qavraması idi. Cəmi bir -neçə leksiyadan sonra aspirant – 0 ingilis dili biliklərlə öz dissertasiyasını və ya məqalələrini yazmaq üçün ingilis dilli mənbələri oxumaqla hazırlnamalıdır. İzahin maksimal asanlaşdırılması….

Ətraflı