Vladislav Milaşeviç metodu

Vladislav Milaşeviçin əsas metodik prinsipləri Materialların sistemli izahı. Dilin bütün əsas mövzularının əhatə olunması; Görünüş.  Qramatikanın ən çətin bölmələrinin mənimsənilməsi üçün aydın və sadə sxemlər və ya şəkillərdən istifadə edilməsi; Çox aydın, sadə sxeminin-şəkillər, çox mürəkkəb bölmələri tez mənimsəməyə imkan verən Подробнее