Siz buradasız
Sözün başlanğıc forması Azərbaycan Dili 

Sözün başlanğıc forması

Sözün qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsi sözün başlanğıc forması adlanır. Sözün başlanğıc forması onun leksik mənasını bildilən hissəsidir. Məsələn, üz,-ür, üzgüçü-nün, üzgüçülük-də, qaz-ırdı, qazma–da, qazmaçı–ya, qazmaçılıq–da və s. Sözün başlanğıc forması ︺ işarəsi ilə göstərilir. İsimlərin başlanğıc forması adlıq hala uyğun gəlir. Məsələn, dəftər, mağaza, suçu, kitabxana, və s. Bəzi sözlərdə az hallarda başlanğıc formada leksik şəkilçidən əvvəl qrammatik şəkilçilər də gələ bilər. Məsələn, xalamgil, dayımgil, həyətimizdəki, və s. Lüğətlərdə sözlər yalnız başlanğıc formada verilir. Sözlərin hansı nitq hissəsinə aid olması, quruluşca növü onların başlanğıc formasma görə müəyyən edilir. Lüğətlərdə fellərin başlanğıc forması…

Ətraflı
Sözün həqiqi və məcazi mənası Azərbaycan Dili 

Sözün həqiqi və məcazi mənası

Sözün ilkin mənası onun həqiqi mənası adlanır. Sonradan qazandığı, törəmə mənası isə məcazi mənası olur. Məsələn, göz sözü adamın gözü, hər hansı canlının gözü ifadələrində əsas; bulağın gözü, yaranın gözü, gözə gəlmək, göz oxşamaq ifadələrində isə törəmə mənalardadır. Çoxmənalı sözün əsas mənası həqiqi, törəmə mənası isə məcazi şəkildə olur. Aşağıda bir neçə sözün həqiqi və məcazi mənaları verilmişdir. söz həqiqi mənada məcazi mənada qızıl qızıl üzük qızıl payız ağır ağır yük ağır xasiyyət daş daş bina daş ürəkli şirin şirin meyvə şirin söz duman dumanlı hava dumanlı fıkir Dilimizdə daha çox…

Ətraflı
Translate »