Siz buradasız
Sözün həqiqi və məcazi mənası Azərbaycan Dili 

Sözün həqiqi və məcazi mənası

Sözün ilkin mənası onun həqiqi mənası adlanır. Sonradan qazandığı, törəmə mənası isə məcazi mənası olur. Məsələn, göz sözü adamın gözü, hər hansı canlının gözü ifadələrində əsas; bulağın gözü, yaranın gözü, gözə gəlmək, göz oxşamaq ifadələrində isə törəmə mənalardadır. Çoxmənalı sözün əsas mənası həqiqi, törəmə mənası isə məcazi şəkildə olur. Aşağıda bir neçə sözün həqiqi və məcazi mənaları verilmişdir. söz həqiqi mənada məcazi mənada qızıl qızıl üzük qızıl payız ağır ağır yük ağır xasiyyət daş daş bina daş ürəkli şirin şirin meyvə şirin söz duman dumanlı hava dumanlı fıkir Dilimizdə daha çox…

Ətraflı
Translate »