Şəkilçilərin yazılışı

Dilimizdə dörd cür, iki cür və bir cür yazılan şəkilçilər vardır. Dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində qapalı saitlər -ı, i, u, ü iştirak edir. Dörd cür yazılan şəkilçilərin üzərində 4 yazılır. Dörd cür yazılan şəkilçilər: -in, -ın, -un, -ün = -in4; -dı, -di, -du, -dü = -dı4; -çı, -çi, -çu, -çü = -çı4; -lı, -li, -lu, -lü = -lı4; -sız, -siz, -suz, -süz = -sız4 və s.   İki cür yazılan şəkilçilərin tərkibində a və ə açıq saitləri iştirak edir. Digər açıq şəkilçilər, yəni e, o, ö öz sözlərimizin son hecalarında…

Ətraflı