Print

Азербайджанский язык, суффиксы -malı, məli, суффиксы -anda,-əndə.

14 Bəyənmə Şərh yazmaq

Модальности в азербайджанском языке, модальность – отношение говорящего к действиям. Сегодня мы возьмем выражение долженствования.

Оно выражается при помощи суффиксов – Malı, Məli, стоящих после корня слова-действия (глагола) плюс либо 1) Личные суффиксы – Mən get-məli-(y)əm – либо глагол связка olmaq (быть) с Личными суффиксами -Mən get-məli oluram.

Настоящее время:

 • Mən get-məli-yəm – Я должен идти
 • Mən get-məli ol-ur-am – Мне приходится идти.
 • Mən    göndər-məli-(y)əm ( oluram) – я должен (мне приходится)идти.
 • Sən tap-malı-san (olursan) -Ты должен (тебе приходится)идти.
 • O başla – malı-dır (olur) – Он должен(ему приходится) идти.
 • Biz göndər – məli -(y)ik (oluruq) – Мы должны ( нам приходится) идти.
 • Siz tap-malı-sız ( olursunuz) – Вы должны (вам приходится) идти.
 • Onlar başla – malı-dırlar (olurlar) Они должны (им приходится) идти.

Отрицательная форма образуется все теми же суффиксами – ma, mə-поставленными перед суффиксами долженствования – malı, məli – во всех временах: get-mə’li-(y)əm – get-mə-məli-(y)əm. Причем ударение переносится на последнюю корневую гласную.

Прошедшее время:

Прошедшее время образуется с помощью этих же суффиксов – malı, məli – и глагола-связки İDİ – (был), спрягающегося по лицам, или прошедшей формы olmaq c Личными суффиксами.

 • Mən get-məli idim – Я должен был идти ( совершение действия неопределенно)
 • Mən get -məli ol-du-m – Мне пришлось идти (действие было совершено)
 • Mən göndərməli idim (oldum) tapmalı idim (oldum) 
 • Sən göndərməli idin (oldun) tapmalı idin (oldun)
 • O göndərməli idi (oldu) tapmalı idi (oldu)
 • Biz göndərməli idik (olduq) tapmalı idik (olduq)
 • Siz göndərməli idiz (oldunuz) tapmaı idiz (oldunuz) 
 • Onlar göndərməli idilər (olular) tapmalı idilər (oldular).

Будущее время: 

Будущее время также образуется при помощи суффиксов – malı, məli – и глагола-связки Olmaq в будущем времени с Личными суффиксами. Mən get-məli ol-acağ-am- Мне придется идти (категорическое будущее)

 • Mən göndərməli olacağam tapmalı olacağam 
 • Sən göndərməli olacaqsan tapmalı olacaqsan 
 • O göndərməli olacaq tapmalı olacaq
 • Biz göndərməli olacağiq tapmalı olacagıq 
 • Siz göndərməli olacaqsız tapmalı olacaqsız 
 • Onlar göndərməli olacaqlar tapmalı olacaqlar 

Глаголы в форме долженствования – Malı, Məli – без глаголов связок – İdi, Olmaq употребляются в роли определений ( какой, который). В этой роли они характеризуют предмет как – который должен испытать известное действие в будущем.

Азербайджанский язык использует суффиксы –əndə, anda, которые ставятся после корня глагола: Например : Mən evden çıx – anda hava çox yaxşı –  Когда я выходил из дому, погода была очень хорошая.

Эти суффиксы употребляются независимо от того, в настоящем, прошедшем или будущем времени стоит основное действие предложения.

 • həzz almaq – наслаждаться
 • külək – ветер
 • qohum – xahiş etmək – просить
 • xəbər – новость
 • yağmaq- идти
 • soyuq- холод
 • darixmaq – скучать
 • məşhur – знаменитый
 • qədim –древний
 • indiki –  теперь когда
 • mədəniyyət – культура
 • müddət – период

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (2 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: