- Language Mag - https://language.az -

Азербайджанский язык, глагол мочь, kı – суффикс принадлежности, усилительный ki

Модальный глагол Мочь ( EDƏ BİLMƏK), KI- как суффикс принадлежности; усилительный Kİ.

Модальность в азербайджанском языке возможность выполнения действий: Мочь, Быть в состоянии. Это выражается с помощью слова bilmək (знать). Эта модальность образуется с помощью суффиксов -(у)а, присоединяемых к основе смыслового глагола ( действие, к которому вы выражаете свое отношение), сочетаясь с Bilmək, который с соответствующими суффиксами и указывает на время и лицо действия:

Как видите слово bilmək стоит после смыслового глагола, а не перед ним как в русском языке. Изучите правила:

Настоящее простое время (ir) – Могу

Поскольку Личные суффиксы во всех временных формах одинаковы, образование этой модальности только, в 1-ом лице:

Прошедшее неопределенное время (miş)

Прошедшее категорическое время ( di):

Mən ona şəhəri göstər – ə bilmə-dim – Я не смог показать ему город.

Прошедшее простое пересказательное время (ir+di)

O zaman mən özüm dərslərimi edə bil-ir-di-m – В то время я сам мог делать свои уроки.

Давнопрошедшее повествовательное время (miş +di)

Mən kitabı çətinliklə tapa bil-mişdi -m – Я с трудом смог найти книгу. (А он ее опять потерял)

Категорическое будущее время (əcək) 

Mən məktubu sabah göndərə bil-əcəy-əm – Я завтра смогу послать письмо.

Неопределенное будущее время (ər) 

Как видите, смысловой глагол не изменяется. Только слово bilmək указывает на все аспекты действия. Отрицательная форма – ma, mə– также ставится в этом слове после корня: ədə bil-mək – edə bil-mə-mək

Второе грамматическое правило в этом  уроке касается этого вездесущего – ki-. Мы уже знаем его употребление как союз “что” придаточных предложений: Mən gördüm ki, o, yaxşı qaça bilir – Я увидел, что он может хорошо бегать.

Но суффиксы – ki, kı, kü, ku – выполняют такие функции:

Sənin şirkətin burada, mənimki işə Moskvadadır – Твоя фирма здесь, а моя (фирма) – в Москве.

Hər mehmanxanada Xidmət Bürosu var. Mən bu mehmanxanada-ki-na getdim və xahiş etdim ki, onlar bizim qrupumuza Qobustandaki şəkilləri göstərsinlər, çünki Qobustandakılar bütün dünyada məşhurdurlar – В каждой гостинице имеется Бюро услуг. Я пошёл в то, что в этой гостинице, и попросил, чтобы они показали нашей группе рисунки, которые находятся в Гобустане, потому что (рисунки), что в Гобустане знамениты во всём мире.

Namiq indi ya universitetdə, ya da ki kitabxanadadır – Намик сейчас либо в университете, либо же в библиотеке.

O, məndən, səndən, nə də ki başqa bir adamdan soruşmadı – Он не спросил ни у меня, ни у тебя, ни (даже) у какого – то другого человека.

В этой функции она употребляется как частицы “же даже” в русском языке.

Слова для практики:

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

3/5 - (2 votes)