Print

Азербайджанский язык, послелоги, страдательный залог, страдательная конструкция

29 Bəyənmə 1 Şərh

Страдательный залог в азерб.языке. Это, когда лицо или предмет не само действует а испытывает действие, оно направлено на него.

Такое состояние направленности действия, как один из способов, очень часто может выражаться, как и в русском языке, через неопределенное <они>. Например:

 • Mənə dedilər ki, buraya gəlim – мне сказали прийти сюда.
 • Onlara təzə binada ev verirlər – им дают квартиру в новом здании.
 • Adətən,bu bağda istirahət edirlər – В этом саду обычно отдыхают
 • Bizi yauda düşərgəyə göndərirlər – Летом нас посылают в лагерь.
 • Deyirlər, qiş soyuq olacaq – говорят, зима будет холодной.

Другой тип Страдательного залога. В данном случае действующее лицо упоминается в предложении с действием, направленным на него. Во многих случаях кто или что воздействует на лицо неизвестно, либо не представляется необходимым или желательным для упоминания. Например:

 • Mən dünən məktubu yazdım – я вчера написал письмо.
 • Bu məktub dünən yaz-ıl-dı – это письмо (было) написано вчера

Здесь предмет (письмо), на которое направлено действие, и выступает действующим предметом предложения (подлежащим). В русском языке его «страдательность» указывается вспомогательным глаголом (было). В азербайджанском же -суффиксом (yaz-ıl-dı) . Таким образом, страдательный залог образуется с помощью суффиксов -(y)il, если корень слова оканчивается на согласную; -in – если корень слова оканчивается на – I; -n-, -il-, если корень слова оканчивается на гласную

Например:

 • yaz-maq -yaz-ıl-maq     писать – быть написанным
 • et-mək – ed-il-mək         делать – быть сделанным
 • giz-mək- gizlə-n-mək  прятать -спрятаться
 • çək-mək – çək-il-mək      рисовать – быть нарисованным
 • burax-maq – burax-ıl – maq  отпускать – быть отпущенным
 • r-mək – sər-il-mək               стлать – быть застланным
 • sil-mək – sil-in – mək              стирать – быть стёртым
 • korla-maq – korla-n-maq      портить – испортиться
 • l-mək-böl-ün-mək             делить – разделиться

Ι.  В зависимоти от значения слова -действия (глагола) эти же суффиксы показывают действие, направленное на самого себя, и делают его возвратным (соответственно русской возвратной частице -сь-ся)

yu-aq – мыть, yu(y)un – maq -мыться, yu(y)ul-maq – быть искупанным

ΙΙ.   Если за корневым -I-  следует гласная. суффикс -n- делает глагол возвратным. При добавлении к нему -il- получается страдательное значение.

 • gizlə-mək – прятать, gizlə-n-mək – прятаться, giz-lə-n+il-mək – быть спрятанным, tulla-maq -бросать, tulla-n-maq- бросаться, tulla-n+ıl-maq – быть выброшенным.

Послелоги 

В отличии от русских ПРЕДлогов (на, в,под,над) в азерб. языке употребляются ПОСЛЕлоги, т.е после слов, к которым они относятся. Вы уже знаете некоторые из них(sonra, ilə, gabag). Они делятся на три группы, в зависимости от падежа существительных, с которыми они сочетаются. Они сочетаются с различными словами в предметной роли( слов, отвечаю-щих на вопросы кто,что) -прилагательных, глагольных словоформ и т.д

Послелоги, сочетающиеся сос словами в Родительном падеже (in)

 • Qədər, kimi, tək – употребляются при сравнениях
 • Təyyarə quş kimi (tək) uçurdu – самолёт летел, как птица
 • Mən də bacım qədər işləmişəm – Я работала столько же, сколько сестра.
 • Kimi, tək – указывают большое на качество. Qədər –количество

İlə – обозначает с: 

 • Əli ilə, sənin ilə (səninlə), dost ilə, çanta ilə, ana iləС Али с тобой с другом с сумкой с матерью.

Послелоги, сочетающиеся со словами в Дательном падеже (a,ə)

 • Qəder, kimi, dək, can(cən) – До (во время и расстоянии) синонимы : bağa qədər, bağadək, beşəcən – до

Послелоги, сочетающиеся со словами в Исходном падеже(dan, dən)

 • Əvvəl, sonra, qabaq, bəri – имеют дело с временем (после, до,прежде, с какого-то времени)
 • Tamaşadan sonra – после концерта
 • tamaşadan qabaq (əvvəl) – перед (до) концерта

Многие из послелогов употребляются как независимые слова: qabaq, sonra, tərəf, doğru, əvvəl, başqa и другие.

Учим слова:

 • sındırmaq – ломать
 • təəccüblənmək – удивляться
 • qızıl – золото
 • məhkəmə -суд
 • kürək- лопата
 • qazmaq- копать
 • yıxılmaq- падать
 • bə’yəm – действительно ли
 • yu’xu- сон
 • ə’ziz- дорогой \родной
 • cəzalandırmaq- наказывать
 • də’li- сумасшедший
 • tə’ləb etmək – требовать
 • orta’ya salmaq – затронуть
 • şika’yət – жалоба
 • əhva’lat – происшествие
 • şübhələnmək – сомневаться
 • a’lim- учёный
 • borc- долг
 • yalvarmaq- умолять
 • əda’lət – справедливость
 • zəh’mət – труд
 • gizləmək – прятать
 • tes’diq etmək – утверждать
 • rüş’vət – взятка
 • bağışlamaq – прощать
 • şübhələnmək – подозревать
  ağıl’lı – умный
 • savad’sız – неграмотный
 • rəf’tar etmək – обращаться
 • qəri’bə- странный

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

1 comment

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: