Print

Present Simple mövzusu ilə tapşırıqlar

17 Bəyənmə 2 Şərh

Tapşırıq 1. Möhtərizə içində verilmiş felləri Present Simple zamanında təsdiq, sual və inkar formlaraında yazın.

1. I (to do) morning exercises.
2. He (to work) at a factory.
3. She (to sleep) after dinner.
4. We (to work) part-time.
5. They (to drink) tea every day.
6. Mike (to be) a student.
7. Helen (to have) a car.
8. You (to be) a good friend.
9. You (to be) good friends.
10. It (to be) difficult to remember everything.

Tapşırıq 2. Möhtərizələrin içində olan felləri Present Simple zamanından düzgün istifadə edərək cümlələrdə işlədin.

1. Alice (to have) a sister.
2. Her sister’s name (to be) Ann.
3. Ann (to be) a student.
4. She (to get) up at seven o’clock.
5. She (to go) to the institute in the morning.
6. Jane (to be) fond of sports.
7. She (to do) her morning exercises every day.
8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea.
9. After breakfast she (to go) to the institute.
10. Sometimes she (to take) a bus.
11. It (to take) her an hour and a half to do her homework.
12. She (to speak) English well.
13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock.
14. Ann (to take) a shower before going to bed.
15. She (to go) to bed at 11 p. m.

Tapşırıq 3. Möhtərizəni Present Simple zamanının düzgün formasında açın:

1. My working day (to begin) at six o’clock.
2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.
3. It (to take) me about twenty minutes.
4. I (to have) breakfast at seven o’clock.
5. I (to leave) home at half past seven.
6. I (to take) a bus to the institute.
7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.
8. Classes (to begin) at eight.
9. We usually (to have) four classes a day.
10. I (to have) lunch at about 2 o’clock.

Tapşırıq 4. Möhtərizədə verilən felləri Present Simple zamanında və cümlə quruluşuna müvafiq olaraq istifadə edin.

1) They _____ football at the institute. (to play)
2) She _____ emails. (not / to write)
3) ____ you____ English? (to speak)
4) My mother ____ fish. (not / to like)
5) ____ Ann ____ any friends? (to have)
6) His brother _____ in an office. (to work)
7) She ___ very fast. (cannot / to read)
8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water)
9) His wife _____ a motorbike. (not / to ride)
10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink)

Tapşırıq 5.  to be felini Present Simple zamanında düzgün istifadə edin:

1. I … a student.
2. My father … not a shop-assistant, he … a scientist.
3. … your aunt a nurse? – Yes, she … .
4. … they at home? – No, they … not. They … at school.
5. … you an engineer? – Yes, I….
6. … your friend a photographer? No, she … not a photographer, she … a student.
7. … your brothers at school? – Yes, they … .
8. … this her watch? – Yes, it … .
9. Max … an office-worker.
10. We … late, sorry!

Tapşırıq 6. İngilis dilinə tərcümə edin:

1. O məşğuldur. (to be busy)
2. Mən məşğul deyiləm.
3. Siz məşğulsunuz?
4. Onlar evdədirlər mi? (to be at home)
5. O evdə deyil.
6. Mən bilmirəm.
7. Onlar bilirlərmi?
8. O bilmir.
9. Kim bilir?
10. Heçkim bilmir.
11. O İngilis dilində kitab oxuyur? (to read English books)
12. Onlar heçvaxt oxumurlar. (never / to read)
13. Onun mənzili var?  (to have a flat)
14. Onda heçnə yoxdur.
15. Bu kimdir?

Düzgün cavablar:

Tapşırıq № 1. 1 – do, 2 – works, 3 – sleeps, 4 – work, 5 – drink, 6 – is, 7 – has, 8 – are, 9 – are, 10 – is.

Tapşırıq № 2. 1 – has, 2 – is, 3 – is, 4 – gets, 5 – goes, 6 – is, 7 – does, 8 – has, 9 – goes, 10 – takes, 11 – takes, 12 – speaks, 13 – call, 14 – takes, 15 – goes.

Tapşırıq № 3. 1 – begins, 2 – get, switch, brush, 3 – takes, 4 – have, 5 – leave, 6 – take, 7 – takes, 8 – begin, 9 – have, 10 – have.

Tapşırıq № 4. 1 – play, 2 – does not (=doesn’t) write , 3 – Do (you) speak, 4 – does not (=doesn’t) like, 5 – Does (Ann) have, 6 – works, 7 – cannot (=can’t) read, 8 – Do (they) water, 9 – does not (=doesn’t) ride, 10 – Does (Elizabeth) drink.

Tapşırıq № 5. 1 – am, 2 – is, is, 3 – Is, is, 4 – Are, are, are, 5 – Are, am, 6 – Is, is, is, 7 – Are, are, 8 – Is, is, 9 – is, 10 – are.

Tapşırıq № 6. 1 – She is busy, 2 – I am not busy, 3 – Are you busy?, 4 – Are they at home?, 5 – He is not at home, 6 – I don’t know, 7 – Do they know?, 8 – She doesn’t know, 9 – Who knows?, 10 – No one (=Nobody) knows, 11 – Does he read English books?, 12 – They never read, 13 – Does she have a flat?, 14 – He doesn’t have anything (=He has nothing), 15 – Who is it?

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

4.4/5 - (7 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

2 comments

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: