- Language Mag - https://language.az -

Qaydasız fellər / Irregular Verbs Table

Ingilis dilində əsas fellər qaydalı (regular) və qaydasız (irregular) olur. Qaydali fellərin kecmiş zamanını duzəldərkən onun sonuna –ed şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn : listen;  listen + ed =listened

Qaydasız fellər isə nisbətən çətin yolla düzəlir. Belə ki, onlar kökdən dəyişir. Başqa sözlə, qaydaya tabe olmur. Məhz buna görə də onlar Qaydasız fellər adlanır.
Bu felləri ancaq əzbərləmək lazımdır.

Aşağıda AzNet-də ilk dəfə olaraq İngilis dilində mövcud bütün qaydasız fellərin siyahısı sizlərə təqdim edirik.

Azərbaycanca tərcüməsi
Verb in Azerbaijani
Məsdər
Infinitive
Keçmiş forması
Past simple
Keçmiş bitmiş
Past participle
Gözləmək, dözmək abide abode (abided) abode (abided)
Meydana çıxmaq, peyda olmaq arise arose arisen
Olmaq be (tək) was, (cəm) were been
Aparaq, doğmaq bear bore born / borne
Döymək beat beat beaten
Başa gəlmək become became become
başlamaq begin began begun
Əymək bend bent bent
Mərc gəlmək bet bet bet
Qiymət təklif etmək bid bade/bid bidden/bid
Bağlamaq bind bound bound
Dişləmək bite bit bitten
Qanamaq bleed bled bled
Üfürmək blow blew blown
Sındırmağa break broke broken
Yetişdirmək breed bred bred
Gətirmək bring brought brought
Yayımlamaq broadcast broadcast (broadcasted) broadcast (broadcasted)
Qurmaq build built built
Yanmaq, yandırmaq burn burnt (burned) burnt (burned)
Partlamaq burst burst (bursted) burst (bursted)
Almaq buy bought bought
Kastinq keçirmək, salmaq cast cast cast
Tutmaq catch caught caught
Seçmək choose chose chosen
Yapışmaq, tutmaq cling clung clung
Geyindirmək clothe clad (clothed) clad (clothed)
Gəlmək come came come
Dəyərində olmaq cost cost cost
Sürünmək creep crept crept
Kəsmək cut cut cut
Cəsarət etmək dare durst (dared) dared
İş aparmaq deal dealt dealt
Qazmaq dig dug dug
Dalmaq dive dove (dived) dived
Etmək do did done
Çəkmək, uzatmaq draw drew drawn
Xəyal etmək dream dreamed (dreamt) dreamed (dreamt)
İçmək drink drank drunk
Maşın sürmək drive drove driven
Yaşamaq, dayanmaq dwell dwelt dwelt
Yemək eat ate eaten
Düşmək fall fell fallen
Yedirtmək feed fed fed
Duymaq, hiss etmək feel felt felt
Mübarizə aparmaq fight fought fought
Tapmaq find found found
Uyğunlaşdırmaq fit fit (fitted) fitted
Qaçmaq flee fled fled
Atmaq, tullamaq fling flung flung
Uçmaq fly flew flown
Qadağan etmək forbid forbade (forbad) forbidden
Gələcəkdən xəbər vermək, qabaqcadan bilmək forecast forecast forecast
Unutmaq forget forgot forgotten
Bağışlamaq forgive forgave forgiven
Gələcəyi görmək foresee foresaw foreseen
Qabaqcadan demək, proqnozlaşdırmaq foretell foretold foretold
Saxlamaq, tərk etmək forsake forsook forsaken
Üşümək, donmaq, dondurmaq freeze froze frozen
Qəbul etmək get got got (gotten)
Vermək give gave given
Getmək go went gone
İtiləmək, üyütmək grind ground ground
Böyütmək grow grew grown
Asılmaq hang hung / hanged hung / hanged
Malik olmaq  have,  has had had
Qulaq asmaq hear heard heard
Kəsmək, doğramaq hew hewed hewn / hewed
Gizlətmək hide hid hidden
Düşmək, vurmaq hit hit hit
Saxlamaq hold held held
İncitmək hurt hurt hurt
Saxlamaq, dəstəkləmək keep kept kept
Diz çökmək kneel knelt (kneeled) knelt (kneeled)
Toxumaq, hörmək knit knit (knitted ) knit (knitted )
Bilmək know knew known
Qoymaq, salmaq lay laid laid
Aparmaq, lider olmaq lead led led
Çapmaq, tullanmaq leap leaped / leapt leaped / leapt
Öyrənmək learn learnt (learned) learnt (learned)
Atmaq, qoymaq leave left left
Borc vermək lend lent lent
İcazə vermək let let let
Uzanmaq lie lay lain
Yandırmaq, işıqlandırmaq light lit lit
İtirmək lose lost lost
Hazırlamaq make made made
Mənası olmaq mean meant meant
Görüşmək, tanış olmaq meet met met
İnamsızlıq yaratmaq misgive misgave misgiven
Səhv eşitmək mishear misheard misheard
Hədəfi vura bilməmək mishit mishit mishit
Yerinə qoymamaq mislay mislaid mislaid
Çaşdırmaq mislead misled misled
Düzgün yozmamaq misread misread misread
Səhvlərlə yazmaq misspell misspelt (misspelled) misspelt (misspelled)
Düzgün başa düşməmək misunderstand misunderstood misunderstood
Səhv etmək mistake mistook mistaken
Çəp baxmaq mow mowed mown
Ödəmək, kompensasiya etmək offset offset offset
Qiyməti öldürmək outbid outbid outbid
Üstün gəlmək outdo outdid outdone
Ötmək, keçmək outrun outran outrun
Qalib gəlmək, dəf etmək overcome overcame overcome
İsraf etmək overdraw overdrew overdrawn
Ödəmək pay paid paid
Yardım haqqında xahiş etmək, yalvarmaq plead pled (pleaded) pled (pleaded)
Qoymaq put put put
Atmaq, çıxmaq, getmək quit quit (quitted) quit (quitted)
Oxumaq read read read
Başlanğıc vəziyyətinə qayıtmaq reset reset reset
Qurtarmaq rid rid rid
At sürmək ride rode ridden
Zəng etmək ring rang rung
Qalxmaq, yüksəlmək rise rose risen
Qaçmaq run ran run
Demək say said said
Görmək see saw seen
Axtarmaq seek sought sought
Satmaq sell sold sold
Göndərmək send sent sent
Qurmaq, müəyyən etmək set set set
Tikmək sew sewed sewn (sewed)
Əsdirmək shake shook shaken
Üzünü qırxmaq shave shaved shaven (shaved)
Qırxmaq shear sheared shorn (sheared)
Axıtmaq shed shed shed
İşıq saçmaq, parıldamaq shine shone (shined) shone (shined)
Atəş açmaq shoot shot shot
Göstərmək show showed shown
Sıxılmaq shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken
Bağlamaq shut shut shut
Oxumaq sing sang sung
Dalmaq sink sank / sunk sunk
Oturmaq sit sat sat
Öldürmək slay slew slain
Yatmaq sleep slept slept
Sürüşmək slide slid slid
Atmaq, tullamaq sling slung slung
Qoxumaq, iylənmək smell smelt smelt
Dağıtmaq, yıxmaq smite smote smitten
Demək speak spoke spoken
Çaparaq getmək speed sped (speeded) sped (speeded)
Hərif-hərif söyləmək spell spelt (spelled) spelt (spelled)
Xərcləmək spend spent spent
Dağıtmaq spill spilt (spilled) spilt (spilled)
Gəzmək, əyirmək spin spun spun
Tüpürmək spit spat spat
Bölmək, parçalamaq split split split
Korlamaq spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled)
Açmaq, yaymaq spread spread spread
Tullanmaq, hoppanmaq spring sprang sprung
Dayanmaq stand stood stood
Oğurlamaq steal stole stolen
Sancmaq, yapışdırmaq stick stuck stuck
Çalmaq sting stung stung
İylənmək stink stank stunk
Tətil etmək, vurmaq strike struck struck
Keçirmək, çəkmək string strung strung
And içmək, söyüş söymək swear swore sworn
Süpürmək sweep swept swept
Şişmək, dolmaq swell swelled swelled (swollen)
Üzmək swim swam swum
Yelləmək swing swung swung
Götürmək take took taken
Öyrətmək teach taught taught
Cırmaq tear tore torn
Danışmaq tell told told
Düşünmək think thought thought
Atmaq throw threw thrown
Atmaq, qoymaq, öldürmək thrust thrust thrust
Addım atmaq tread trod trodden (trod)
Kəsmək; Qiymətləri endirmək undercut undercut undercut
Çəkmək, məruz qalmaq undergo underwent undergone
Anlamaq understand understood understood
Ləğv etmək, aradan qaldırmaq, yaxasını açmaq undo undid undone
Dəstək olmaq uphold upheld upheld
Kefi pozulmaq upset upset upset
Oyatmaq wake woke (waked) waked (woken)
Tutmaq, pusmaq waylay waylaid waylaid
Geyinmək, geyindirmək wear wore worn
Toxumaq weave wove (weaved) wove (weaved)
Evlənmək, ərə getmək wed wed wed (wedded)
Ağlamaq, tərləmək weep wept wept
Suya qoymaq, nəmləndirmək wet wet (wetted) wet (wetted)
Qələbə qazanmaq win won won
Dolamaq wind wound wound
Müqavimət göstərmək withstand withstood withstood
Eşmək, sıxmaq, biçmək wring wrung wrung
Yazmaq write wrote written

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

4.6/5 - (188 votes)