- Language Mag - https://language.az -

Qoşmaların yazılışı. Sinonim qoşmalar

Qoşmaların əksəriyyəti qoşulduğu sözdən ayrı yazılır.

Sinonim qoşmalar

Bir çox qoşmalar bir-biri ilə sinonimdir. Cümlədə onlardan birinin əvəzinə digərini işlətmək olar. Məsələn, O, tülkü hiyləgərdir cümləsindəki kimi qoşmasının yerinə onun sinonimi olan tək qoşmasını da işlətmək olar.

Bir-biri ilə sinonim olan qoşmalar aşağıdakəlardır:

  1.  Adlıq və yiyəlik halla işlənənlər: kimi – tək (bəzən də qədər). Məsələn, sənin kimi- sənin tək, quş  kimi – quş tək, gündüzlər kimi (qədər) və s.
  2. Yönlük halla işlənənlər: (qədər – kimi _dək-(can-); sarı – tərəf – doğru. Məsələn,

Çıxışlıq halla işlənənlər: əvvəl – qabaq; qeyri- başqa – savayı. Məsələn,

Bunlardan əlavə ilə – ca2; qədər – ca2; görə-ca2 ,üçün- ötrü-görə qoşmaları da sinonimdir. Məsələn, yol boyu ilə – yol boyunca; dəryaca- dərya qədər; sözün mənasına görə növləri – sözün mənaca növləri; validəynlər üçün – valideynlərdən ötrü, mənim üçün – məndən ötrü-mənə görə.

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

4.2/5 - (55 votes)