Print

The sounds in English – İnglis dilindəki səslər. Vowels

11 Bəyənmə Şərh yazmaq

[i:] 

 • “e” əsasən təkhecalı sözlərin sonunda: me, he, be, she, the;
 •  “e, ea,eo”tree, see, three, easy, please, people;
 •  “ie, ei” –  field, chief, shield, ceiling;

[ı] 

 • “y” hərfi iki və ya daha çox hecalı sözlərin sonunda: easy, family, factory;
 • “i” hərfi əsasən qapalı hecada: ship, it, fill, with, milk ticket;
 • “e, y, ey, ai, ay”: eleven, even, baby, many, volley, portrait, Saturday;
 • “a” çoxhecalı sözlərin axırıncı hecasında və “d”, “g” hərflərinin qarşısında: cabbage, village, comrade, climate, palace;
 • “i” istisna hallarda: live, give;

[e] 

 • “e” hərfi əsasən qapalı hecada: bed, egg, lend, send, yes;
 • “ea” before “d -t, -th”:  bread, threat, weather;

[æ] 

 • ”a” hərfi əsasən qapalı hecada: man, am, can, Paris;
 • “a” istisna hallarda: applle, absence, active;

[a:]

 • “ar” əsasən: park, star, dark, are, heart;
 • “a” before:
  • -lm, lf, -lve: calm, half, halves;
  •  -ff, -ft, nt, nce, nch:  staff, after, can’t, plant, chance, branch;
  •  -ss, -sk, -sp, -st. -th: class, glass, ask, task, grasp, cast, past, bath, rather;

[ɔ]

 • “o” hərfi əsasən qapalı hecada: not, lot, wash, coffee, song, dog, note, wash, coffee;
 • “a”– before w-, wh-,  after qu-: want, what, quad;

[ɔ:]

 • “or”: or, sport, nor, orchard, forty;
 • “or” + vowel: restore;
 • “o” before -r, -re: store, born;
 • “a” (al+consonant) -ll, -ld, -lk: all, tall, bald, talk, already;
 • “a” after w-, wh-, qu-:  war, warm, warn, wharf, quarter;   note: worn, often;
 • “oar”:  board, oars;
 • ”oo+r” : door, floor;
 • “au, augh, ough, ou +r, aw: autumn, clause, daughter, brought, four, draw, saw, yawn, law;

[u]

 • ”oo” before ”-d, -t,-k”:  good, foot, book, look;  note: put, full, pull, push;

[u:] 

 • “o” hərfi təkhecalı sözlərin sonunda:  who, do, move;
 • “oo” sözlərin sonunda:  too, zoo, igloo, kangaroo;
 • “oo”  before   -l, -m, -n”: cool, school, room, broom, mushroom, spoon, moon blue,  fruit, rule, June, chute;

[∧] 

 • “u” hərfi əsasən qapalı hecada: up, cup, much, but:    note: put[put], pull;       
 • ”o” before ”-m, -n, -v, -l”: some, come, monkey, money, love, cover, color, colour;
 • ”o” + th: nothing, mother, other;
 • ”oo+d:  blood, flood note: food [fu:d]: does [d∧z];

[ə:] 

 • ”er, w + or, ur, ir, yr”: her, verb, worth, work, Thursday, turn, third, bird, myrtle, myrmidon;
 • “ear” + samit hərf olarsa: earn, learn, heard  note: ears [ıəz] (cəm şəkilçisi aid deyil);

[ə]

 • ”a, e, o, u, er, or, ar, re”: a, address, servant, the, oxen, handsome, August, under, actor, doctor, gramma centre, figure.

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: