- Language Mag - https://language.az -

Dərs 9.2 – Rəqəmlər tarix kimi

LEKTION 9.2 – Datum

Miqdar və sıra saylarından fərqli olaraq tarixi rəqəmlərin oxunuşu bir qədər fərqlidir. Fikrimizi daha yaxşı başa düşmək üçün gəlin bir rəqəmə müraciət edək.

Məsələn : 1871
İndi isə bu rəqəmi əvvəlcə miqdar sayı, sonra isə tarixi rəqəm kimi oxumağa çalışaq.

miqdar sayı kimi
oxumaq üçün həmin rəqəmi 3 ayrı-ayrı hissələrə bölürük.

1/8/71
1-ci hissə :     1000,  almann dilində   eintausend    (bir min)
2-ci hissə :      800,   almann dilində   achthundert   (səkkiz yüz)
3-cü hissə :       71,   almann dilində   eindsiebzig    (yetmiş bir)

Yəni həmin rəqəm belə oxunur: 1871 (eintausend achthundert einundsiebzig)

tarix kimi
oxumaq üçün həmin rəqəmi 2 ayrı-ayrı hissələrə bölürük.

18/71
1-ci hissə :     18 yüz,     almann dilində    achtzehnhundert     (on səkkiz yüz)
2-ci hissə :     71,           almann dilində    einundsiebzig         (yetmiş bir)

2000 rəqəminədək olan bütün 4 rəqəmli birləşmələr istər sıra sayı, istərsə də tarixi rəqəm kimi yuxarıda verilən qaydada oxunur.
2000 və ondan sonra gələn 4 rəqəmli birləşmələr isə istər sıra sayı, istərsə də tarixi rəqəm kimi hər ikisi eyni bir qaydada oxunurlar.

Məsələn: 2000
Bu rəqəmi elə olduğu qaydada hissələrə bölmədən 2000 – zweitausend kimi oxuyuruq.

Bundan sonra isə,
2001 – zweitausendein
2002 – zweitausendzwei
2003 – zweitausenddrei
………………………………
2009 – zweitausendneun
2010 – zweitausendzehn
2011 – zweitausendelf
2012 – zweitausendzwölf
2013 – zweitausenddreizehn
………………………………
2020 – zweitausend zwanzig
2021 – zweitausend einundzwanzig
2100 – zweitausend einhundert
2119 – zweitausend einhundert neunzehn

MƏNBƏ: www.deutsch.az

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.