Print

Ərəb Əlifbası

185 Bəyənmə 4 Şərh

Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır. Ərəb əlifbasındakı hərflər yalnız samit səsləri bildirir. Sait səslər isə “hərəkə” adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur.
Hər dildə olduğu kimi ərəb əlifbası hərflərinin özünəxas yazılışı, adı və tələffüzü vardır.

Ərəb dilində oxumağı və yazmağı öyrənənlər ərəb hərflərinin düzgün yazılışına və tələffüzünə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Ərəb hərfləri bizim hərflərdən fərqli olaraq sağdan-sola yazılır və oxunur. Ərəb hərfləri böyük və kiçik hərflərə bölünmür.  Sözlər hərflərin birləşməsi ilə əmələ gəlir və ərəb hərfləri birləşərkən onun birləşən forması sərbəst formasından bir qədər fərqlənir. Buna görə də hərflərin təlimində hərfin həm sərbəst, həmdə birləşən forması göztərilmişdir.

Bu dilin müxtəlifliyindən biri odur ki, bəzən eyni samitlər 2, 3 və hətta 4 müxtəlif şəkildə yazılır.

1-ci hərf- ” Əlif ”. Əlif hərfi 2 cür yazılır. Bu hərf özündən sonrakına birləşmir, o zaman müstəqil yazılır. Özündən əvvəlkinə isə ortada olan forması ilə birləşir.
Adı – ƏLİF
Səsi- İşarə qoyulmadıqda heç bir səs vermir.
Tipi- 2 cürə yazılır
1388511378_e1[1]
2-ci hərf- ” Bə ”. Bə hərfi 4 cür yazılır. Sözün hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını görürsünüz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın
Adı – Bə
Səsi- B
Tipi- 4 cürə yazılır
1388511479_er2[1]
3-cü hərf- ” Tə ”. Tə hərfi 4 cür yazılır. Sözün hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını görürsünüz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın
Adı – Tə
Səsi- T
Tipi- 4 cürə yazılır
1388511471_e3[1]
4-cü hərf- ” Sə ”. Bə hərfi 4 cür yazılır. Sözün hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Bu hərfi ifadə etmək üçün dilin ucu alt və üst dişlərin arasında olaraq ifadə edilir.Şəkildə siz bu hərfin hər formasını görürsünüz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın
Adı – Sə
Səsi- pəltək S (dilin ucu alt və üst dişlərin arasında olaraq ifadə edilir.)
Tipi- 4 cürə yazılır
1388511493_e4[1]
5-ci hərf- ” Cim ”. Cim hərfi 4 cür yazılır. Sözün hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını görürsünüz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın
Adı – Cim
Səsi- C
Tipi- 4 cürə yazılır
1388608635_e5[1]
6-cı hərf- ” Ha ”. Ha hərfi 4 cür yazılır.Ha hərfini deyen zaman boğazda,yəni hava boğazının divarlarına sürtülərək çıxır.Sözün hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını görürsünüz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın.
Adı – Ha
Səsi- boğaz H-sı(sanki dərindən bir qalın bir nəfəs səsi)
Tipi- 4 cürə yazılır
1388608624_e6[1]
7-ci hərf- ” Xa ”. Xa hərfi 4 cür yazılır. Sözün hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını görürsünüz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın
Adı – Xa
Səsi- X
Tipi- 4 cürə yazılır
1388608761_e7[1]
8-ci hərf- ” Dəl ”. Dəl hərfi 2 cür yazılır.  Bu hərf özündən sonrakına birləşmir, o zaman müstəqil yazılır. Özündən əvvəlkinə isə ortada olan forması ilə birləşir.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi götürmədən yazın
Adı – Dəl
Səsi- D
Tipi- 2 cürə yazılır
1388690063_e12[1]
9-cu hərf- ” Zəl ”. Zəl hərfi 2 cür yazılır.Dilin ucu dişlərin arasından azacıq çıxmaqla pəltək və yumşaq səslənir.Bu hərf özündən sonrakına birləşmir, o zaman müstəqil yazılır. Özündən əvvəlkinə isə ortada olan forması ilə birləşir.
Adı – Zəl
Səsi- pəltək Z (dilin ucu alt və üst dişlərin arasında olaraq ifadə edilir.)
Tipi- 2 cürə yazılır
1388690061_e13[1]
10-cu hərf- ” Ra ”. Ra hərfi 2 cür yazılır.Bizim r səsi kimi,amma bir az qalın və titrəyişlə səslənir. Bu hərf özündən sonrakına birləşmir, o zaman müstəqil yazılır. Özündən əvvəlkinə isə ortada olan forması ilə birləşir.
Adı – Ra
Səsi- R
Tipi- 2 cürə yazılır
1388690079_e14[1]
11-cu hərf- ” Zə (Zeyn) ”. Zə hərfi 2 cür yazılır.Bu hərf özündən sonrakına birləşmir, o zaman müstəqil yazılır. Özündən əvvəlkinə isə ortada olan forması ilə birləşir.
Adı – Zə (Zeyn)
Səsi- Z
Tipi- 2 cürə yazılır
1388690078_e15[1]
12-ci hərf- “Sin” . Sin hərfi 4 cur yazılır. Sozun hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını gorursunuz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi goturmədən yazın
Adı – Sin
Səsi- S
Tipi- 4 curə yazılır
ders04[1]
13-cu hərf- “Şin” . Şin hərfi 4 cur yazılır. Sozun hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını gorursunuz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi goturmədən yazın
Adı – Şin
Səsi- Ş
Tipi- 4 curə yazılır
ders041[1]
14-cu hərf- “Sad” . Sad hərfi 4 cur yazılır.Dil yuxarı cəkilərək ağız boşluğunda qalın tələffuz edilir Sozun hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını gorursunuz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi goturmədən yazın
Adı – Sad
Səsi- qalın S (Dil yuxarı cəkilərək ağız boşluğunda qalın tələffuz edilir)
Tipi- 4 curə yazılır
ders042[1]
15-ci hərf- “Zad”. Zad hərfi 4 cur yazılır.Bu hərf Z ilə D səsinin qarışığı kimi səslənir.Dilin yan tərəfini ust sağ dişlərə sıxılaraq qalın tələffuz edilir. Sozun hər bir formasında, hər bir yerində birləşir. Şəkildə siz bu hərfin hər formasını gorursunuz.
Hərfi sağdan sola doğru qələmi goturmədən yazın
Adı – Zad
Səsi- D və Z hərfinin qarışığı (Dilin yan tərəfini ust sağ dişlərə sıxılaraq qalın tələffuz edilir)
Tipi- 4 curə yazılır
ders043[1]
16-cı herf- “Ta” . Ta herfi 4 cur yazılır.Dilin ucu ust qabaq dişlerin etinin qabarıq yerine soykenerek qalın teleffuz edilir. Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Ta
Sesi- qalın T (Dilin ucu ust qabaq dişlerin etinin qabarıq yerine soykenerek qalın teleffuz edilir )
Tipi- 4 cure yazılır
ders05[1]
17-ci herf- “Za” . Za herfi 4 cur yazılır.Zel herfi kimi dilin ucu iki dişlerin arasından azacıq cıxmaqla peltek,lakin qalın seslenir.Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın .
Adı – Za
Sesi- peltek-qalın Z ( dilin ucu iki dişlerin arasından azacıq cıxmaqla peltek,lakin qalın seslenir .)
Tipi- 4 cure yazılır
ders051[1]
18-ci herf- “Ayn” . Ayn herfi 4 cur yazılır.Gergin boğaz samitidir.Boğazda fethe,kesre,zemme herekeleri ile teleffuz edilir (sanki e-herfinin qalın şekli kimi).Gelecek derslerde izah olunacaq.Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın.
Adı – Ayn
Sesi- Boğazın ortasından (sanki e-herfinin qalın şekli kimi) oxunur
Tipi- 4 cure yazılır
ders052[1]
19-cu herf- “Ğayn” . Ğayn herfi 4 cur yazılır.Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın.
Adı – Ğayn
Sesi- Ğ
Tipi- 4 cure yazılır
ders053[1]
20-ci herf- “Fe” . Fe herfi 4 cur yazılır. Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Fe
Sesi- F
Tipi- 4 cure yazılır
ders06[1]
21-ci herf- “Qaf”. Qaf herfi 4 cur yazılır.Boğazda dilceyin dibinde qalın bir sesle teleffuz edilir.Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Qaf
Sesi- Q
Tipi- 4 cure yazılır
ders061[1]
22-ci herf- “Kef” . Kef herfi 4 cur yazılır. Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Kef
Sesi- K
Tipi- 4 cure yazılır
ders062[1]
23-cu herf- “Lem” . Lem herfi 4 cur yazılır. Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Lem
Sesi- L
Tipi- 4 cure yazılır
ders07[1]
24-cu herf- “Mim” . Şin herfi 4 cur yazılır. Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Mim
Sesi- M
Tipi- 4 cure yazılır
ders071[1]
25-ci herf- “Nun” . Nun herfi 4 cur yazılır.Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Nun
Sesi- N
Tipi- 4 cure yazılır
ders072[1]
26-cı herf- “He” . He herfi 4 cur yazılır. Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – He
Sesi- H
Tipi- 4 cure yazılır
ders08[1]
27-ci herf- “Vav” . Vav herfi 2 cur yazılır.V sesini teleffuz ederken dodaqlar daire şekilini alır ve bu veziyyetde V deyilir. Bu herf ozunden sonrakına birleşmir, o zaman musteqil yazılır. ozunden evvelkine ise ortada olan forması ile birleşir. Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Vav
Sesi- V
Tipi- 2 cure yazılır
ders081[1]
28-ci herf- “Ye” . Ye herfi 4 cur yazılır.Sozun her bir formasında, her bir yerinde birleşir. Şekilde siz bu herfin her formasını gorursunuz.
Herfi sağdan sola doğru qelemi goturmeden yazın
Adı – Ye
Sesi- Y
Tipi- 4 cure yazılır
ders082[1]

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

4.5/5 - (92 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

4 comments

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: