Print

Придаточные цели с союзом so that. Придаточное сравнение с союзами as, if

28 Bəyənmə Şərh yazmaq

В придаточном предложении цели с союзом so that могут употребляться модальные глаголы can (could), will (would), а также may (might) и shall (should). 

Если сказуемое главного предложения стоит в одном из настоящих времен или в повелительном наклонении, то в придаточном предложении употребляется can, will если сказуемое  главного предложения стоит в одном из прошедших времен, то в придаточном предложении употребляются could, would. Употребление shall (shold) в таких предложениях является устаревшим; употребление may (might) характерно для книжно-письменной речи.

  • Will you speak louder so that everybody can hear! Пожалуйста, говорите громче, чтобы всем было слышно!
  •  I borrowed the book from the library so that you could learn the lesson – Я взял книгу в библиотеке с тем, чтобы ты смог выучить урок.

Придаточное сравнения (сопоставления) с союзами as, if, as though. В придаточном сравнения с союзами as, if, as though обычно употребляется сослагательное II (Subjunctive II).

Если сказуемое придаточного предложения выражает действие, одновременное с действием главного предложения, в придаточном предложении употребляется форма, совпадающая с Past Indefinite (от глагола to be форма were)

Если сказуемое придаточного предложения выражает действие, предшествующее действию главного предложения, употребляется форма, совпадающая с Past Perfect.

She talks to me as if I were a child – Она говорит со мной так, как будто я ребенок.

She talks as though she didn’t know me – Она говорит так, как будто она меня знает.

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: