Print

Буквы и буквенные сочетания

21 Bəyənmə Şərh yazmaq

В итальянском языке больше звуков, чем букв, поэтому некоторые звуки передаются буквенными сочетаниями. Итальянской букве с в русском языке соответствуют два звука: [к] и [ч]. Итальянская буква  с перед гласными а, о, u произносится как [к]; для передачи графически звука к перед e, i используется немая буква h:

c [k]

 • ca [ka]: amica [амика] – подруга; casa [каза] -дом;
 • co [ko]: amico [амико] – друг; cosa [коза] – вещь;
 • cu [ку]: cura [кура] – лечение; culto [культо] – культ;
 • che [кэ]: amiche [амикэ] – подруги; che [кэ] – что;
 • chi [ки]: chitarra [китарра]- гитара; fichi [фики] – инжир.

Непосредственно перед гласными i,e итальянская буква с читается как [ч]; для передачи звука [ч] перед гласными a,o,u на письме вставляется буква i:

с [ч]

 • ce [че]: cena[чэна] – ужин; piacere [пьячэрэ] – удовольствие;
 • ci [чи]: cinema [чинема] – кино, amici [амичи]- друзья;
 • cia [ча]: ciao [чао] – привет; arancia [аранча] – апельсин;
 • cio [чо]: cioccolata [чокколата] – шоколад; bacio [бачо] –  поцелуй;
 • ciu [чу]: ciuffo [чуффо] – чуб; piaciuto [пьячуто] – понравившийся;

Удвоенная с подчиняется общему правилу чтения буквы [с]: mucca – мукка, cioccolatino [чокколатино], macchina [маккина],  maccheroni [маккэрони], caccia[качча], piaccio [пьяччо]

Перед согласными буква с читается [к]: cliente [клиэнтэ], crema [крэма].

Итальянской букве g также соответствуют два звука: [г]  и [дж.] 

Перед гласными a, o, u она произносится  [г], для передачи  графически звука [г] перед гласными e, i используется буква h:

g [г] 

 • ga [гa]: gatta [гатта] – кошка; diga [дига] – плотина;
 • go [го]: gondola [гондола]  – гондола; ago [аго] иголка;
 • gu [гу]: gusto [густо] – вкус; anguria [ангуриа] – арбуз;
 • ghe [гэ]: ghetto [гэтто] – гетто; sphaghetti [спагэтти] – спагетти;
 • ghi [ги]: ghirlanda [гирланда] – гирлянда; aghi [аги] – иголки

Непосредственно перед гласными e, i буква g читается как [дж], но гораздо мягче (ближе к дьж), для передачи этого звука перед гласными а, о на письме используется гласный i:

g [дж] gi [джи]:

 • gita [джита] -поездка; Parigi [париджи] – Париж;
 • ge [дже] Genova [дженова] – Генуя; Angela [анджела] – Анджела;
 • gia [джа]: giallo [джалло] – желтый; mangiare [манджарэ] – кушать;
 • gio [джо]: giorno [джорно] – день: orologio [оролоджо] – часы;
 • giu [джу]: giusto [джусто] – правильный, правильно

Двойные согласные подчиняются общему правилу чтения буквы [g]. Перед согласными буква g читается как [г]: gloria [глориа] – слава , granda [грандэ]- большой ,enigma[энигма] – загадка

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.

5/5 - (1 vote)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: