- Language Mag - https://language.az/az -

Азербайджанский язык, суффиксы li – siz в образовании прилагательных.

Давайте познакомимся с некоторыми подробностями временных форм в азербайджанском языке. Начнем с путей выражения событий, имевших место в далеком прошлом и которые соответствуют русскому “Бывало”. В азерб.языке это выражается с помощью суффиксов неопределенного будущего времени ar, ər+di, dı+ суффиксы личных местоимений .

Второе грамматическое правило – это суффиксы, образующие прилагательные от существительных с положительным li и отрицательным siz значением. Последний может с этим значением присоединяться к личным местоимениям. Например:

Lı- означает наличие этого предмета, качества, признака (с, Твор. пад)

Sız – означает отсутствие этого предмета, качества, признака (без\бес)

Небольшое уточнение: Слова həmin, bütün, как и hər всегда употребляются с предметами, которые они характеризуют. Bütün otaqlar – все комнаты,  bütün mənzil – вся целая квартира, həmin şərait – те же условия, həmin şəhərdə – в том же городе, hər tində – на каждом углу, hər mətbəxdə – в каждой кухне.

Однако слово hər имеет также форму hə’rə- каждый. Последнее употребляется отдельно и может изменяться по падежам и лицам ( с местоимениями и предметами во множественном числе, поскольку обозначает каждый из нас (вас, них)- bizim hərəmiz (onların, sizin) 

Onlar mağazaya getdilər. Hərəsi müxtəkif rəngdə köynək aldı. Bizə isə satıcı hərəmizə ancaq ağ köynək göstərdi. Bütün mağazanı gəzdik. Həç nə almadıq.

Əgər mətndə orfoqrafik səhv aşkar etmisinizsə, o zaman Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bizə göndərin.