Print

İnteraktiv Ərəb Əlifabsı

26 Bəyənmə Şərh yazmaq

Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır. Ərəb əlifbasındakı hərflər yalnız samit səsləri bildirir. Sait səslər isə “hərəkə” adlanan xüsusi işarələrlə ifadə olunur.
Hər dildə olduğu kimi ərəb əlifbası hərflərinin özünəxas yazılışı, adı və tələffüzü vardır.

Bu yazımızda Ərəb Əlifbasını bir məqalədə tam öryənilməsinə çalışacağıq.

# sonda ortada başda ayrıca adı səsli
1 ـا ا أَلِف‎ [ạảlif‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/01.-alif.mp3″]
2 ـب ـبـ بـ ب بَاء‎ [bāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/02.-be.mp3″]
3 ـت ـتـ تـ ت تَاء‎ [tāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/03.-te.mp3″]
4 ـث ـثـ ثـ ث ثَاء‎ [tẖāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/04.-xe.mp3″]
5 ـج ـجـ جـ ج جِيم‎ [jīm‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/05.-je.mp3″]
6 ـح ـحـ حـ ح حَاء‎ [ḥāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/06.-ha.mp3″]
7 ـخ ـخـ خـ خ خَاء‎ [kẖāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/07.-xa.mp3″]
8 ـد د دَال‎ [dāl‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/08.-del.mp3″]
9 ـذ ذ ذَال‎ [dẖāl‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/09.-vel.mp3″]
10 ـر ر رَاء‎ [rāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/10.-ra.mp3″]
11 ـز ز زَاى [zāy̱] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/11.-zey.mp3″]
12 ـس ـسـ سـ س سِين‎ [sīn‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/12.-sin.mp3″]
13 ـش ـشـ شـ ش شِين‎ [sẖīn‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/13.-shin.mp3″]
14 ـص ـصـ صـ ص صَاد‎ [ṣād‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/14.-sad.mp3″]
15 ـض ـضـ ضـ ض ضَاد‎ [ḍād‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/15.-bad.mp3″]
16 ـط ـطـ طـ ط طَاء‎ [ṭāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/16.-ta.mp3″]
17 ـظ ـظـ ظـ ظ ظَاء‎ [ẓāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/17.-va.mp3″]
18 ـع ـعـ عـ ع عَيْن‎ [ʿaẙn‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/18.-eyn.mp3″]
19 ـغ ـغـ غـ غ غَيْن‎ [gẖaẙn‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/19.-geyn.mp3″]
20 ـف ـفـ فـ ف فَاء‎ [fāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/20.-fe.mp3″]
21 ـق ـقـ قـ ق قَاف‎ [qāf‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/21.-gaf.mp3″]
22 ـك ـكـ كـ ك كَاف‎ [kāf‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/22.-kef.mp3″]
23 ـل ـلـ لـ ل لاَم‎ [lạam‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/23.-lem.mp3″]
24 ـم ـمـ مـ م مِيم‎ [mīm‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/24.-min.mp3″]
25 ـن ـنـ نـ ن نُون‎ [nūn‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/25.-nun.mp3″]
26 ـه ـهـ هـ ه هَاء‎ [hāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/26.-hee.mp3″]
27 ـو و وَاو‎ [wāw‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/27.waaw_.mp3″]
28 ـي ـيـ يـ ي يَاء‎ [yāʾ‎] [sc_embed_player fileurl=”https://language.az/wp-content/uploads/2016/06/28.-yeee.mp3″]

Ərəb əlifbasına xitab olunmuş musiqi parçasını dinləmək istərdinizmi?

Hərflərin yazılış qaydalarını yoxlamaq üçün aşağıdakı proqram-trenajerunu təqdim edirik. Proqramı kompüterinizə quraşdırmaq lazım deyil. Proqramda 3 çətinlik mərhələsi vardır.

Mərhələ 1 Hərfi tapmaq
Mərhələ 2 Hərfin bütün halını tapmaq
Mərhələ 3 Sözü yazmaq

Ərəb Əlifabası Proqramı yüklə

1

2

3

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir