Dərs 2.4 – Alman dilində sual əvəzlikləri

LEKTİON 2.4 – Die Fragepronomen Bu dərsimizdə alman dili sual əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili sual əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan və alman dili sual əvəzliklərinin qarşılıqlı cədvəlinə nəzər…

3 Bəyənmə No comments

Alman dilində müxtəlif antonim sözlər toplusu

Dil öyrənmə prosesində söz bazasının asan artırılması yollarından biri də, öyrənilən sözun antonimi ilə birlikdə öyrənilməsidir. Bu ona görə də faydalıdır ki, əgər bir söz yaddan çıxarsa, onun antonimi ilə…

7 Bəyənmə No comments

Dərs 2.3 – Alman dilində yiyəlik əvəzlikləri

LEKTION 2.3 – die Possessivpronomen Bu dərsimizdə alman dili yiyəlik əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili yiyəlik əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan və alman dili yiyəlik əvəzliklərinin qarşılıqlı cədvəlinə…

1 Bəyənmə No comments

Sizin bu fellərdən xəbəriniz varmı?

Language Mag heyyəti olaraq sizlərə mütəmadi olaraq İngilis dilinin luğət ehtiyatından sözlər paylaşacağıq. Paylaşılan bütün sözləri yadda saxlamağı və ən azından bir cümlədə istifadə etməyi məsləhət edirik. İngilis Dilində sərbəst…

1 Bəyənmə No comments

Dərs 2.2 – Alman dilində işarə əvəzlikləri

LEKTİON 2.2 – die Demonstrativpronomen Bu dərsimizdə alman dili işarə əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. İşarə əvəzliklərindən istifadə edərkən həmin əvəzliklərin deyilişi mütləq barmaq və ya baş hərəkətləri ilə də müşayət edilir. Alman…

1 Bəyənmə No comments

Dərs 2.1 – Alman dilində şəxs əvəzlikləri

LEKTİON 2.1 – die Personalpronomen Bu dərsimizdə alman dili şəxs əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili şəxs əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan və alman dili şəxs əvəzliklərinin qarşılıqlı cədvəlinə…

5 Bəyənmə No comments

Top 200 Ən çox istifadə olunan alman sözləri

İlk olaraq alman dilində hansı sözləri öyrənirik? Məntiqcə ilk olaraq əlbətdə ki, gündəlik həyatımızda ən çox istifadə olunan sözləri. Məhs buna görə də Language Mag sizlər üçün 200 ən çox…

20 Bəyənmə 1 Comment

Yeniyetmə 20 dildə danışır! Onun adı Tim Doner-dir

Prodigy hyper-polyglot Tim Doner has been teaching himself languages since he was 13. He now speaks nearly 20 languages! Join Tim on a cultural tour of New York unlike any…

1 Bəyənmə No comments

Streit um Geheim-Dienst

  In Deutschland gibt es weiter Streit um den Geheim-Dienst BND. Der BND hat möglicherweise verbotene Dinge getan. Viele sagen jetzt: Daran ist die Bundes-Regierung schuld. BND ist eine Abkürzung….

Bəyənmək No comments

Dərs 1.3 – Alam dilində diftonq

LEKTION 1.3 – der Diphthong Bundan başqa alman dilində həm də 5 diftong da mövcuddur. Diftong nədir? Diftong iki hərfin birləşərək ikitərkibli bir səs əmələ gətirməsi hadisəsidir. Bunlar aşağıdakılardır: /ei/, /ai/,…

2 Bəyənmə No comments