David Cameron: Speech to Conservative Party Conference 2014

I am so proud to stand here today as Prime Minister of four nations in one United Kingdom. I was always clear about why we called that referendum. Duck the…

4 Bəyənmə No comments

The Turnip Tale

Grandpa planted a turnip. The turnip grew bigger and bigger. Grandpa came to pick the turnip, pulled and pulled but couldn’t pull it up! Grandpa called Grandma. Grandma pulled Grandpa,…

21 Bəyənmə No comments

Christmas in England/Britain

Christmas is Britain’s most popular holiday. Its traditions and early ceremonies were rooted in pagan beliefs and date back hundreds of years. They are still part of contemporary Christmas celebrations….

75 Bəyənmə No comments

Present Simple mövzusu ilə tapşırıqlar

Tapşırıq 1. Möhtərizə içində verilmiş felləri Present Simple zamanında təsdiq, sual və inkar formlaraında yazın. 1. I (to do) morning exercises. 2. He (to work) at a factory. 3. She (to…

9 Bəyənmə 2 Comments

A Dream Within A Dream by Edgar Allan Poe

Edqar Allan Po (ing. Edgar Allan Poe) – ABŞ yazıçısı, şair, dramaturq, naşir və ədəbi tənqidçisidir. Edqar Allan Po Amerika ədəbiyyatında Romantik hərəkatının liderlərindən biridir. Qısa oçerklər, detektiv və kriminoloji-fantastik…

3 Bəyənmə No comments

California ştatı

California is a land of contrasts. You can find the highest mountain (Mount Whitney 4,418 metres) only some miles away from the lowest point on the western hemisphere in Death…

2 Bəyənmə No comments

Vladislav Milaşeviç metodu

  Vladislav Milaşeviçin əsas metodik prinsipləri Materialların sistemli izahı. Dilin bütün əsas mövzularının əhatə olunması; Görünüş.  Qramatikanın ən çətin bölmələrinin mənimsənilməsi üçün aydın və sadə sxemlər və ya şəkillərdən istifadə…

7 Bəyənmə No comments