Dərs 4.8 – Alman dilində yiyəlik hal

LEKTİON 4.8 – der GENİTİV İsimlərin yiyəlik halı deyərkən əsasən mənsubiyyət bildirilir, yəni nəyinsə kimə, nəyinsə nəyə aid/mənsub olduğu bildirilir. Bu halın sualları canlılar üçün kimin? və cansızlar üçün nəyin? olduğu halda, alman dilində…

1 Bəyənmə No comments