Dərs 4.16 – Isimlərin cəmdə hallanması

LEKTİON 4.16 – die Deklination der Substantive im Plural Biz bilirik ki, təkdə müxtəlif cinslərə aid olan isimlər cəmdə olarkən cins kateqoriyasını itirirlər və cəmdə olan bütün isimlərin önündə ancaq müəyyən…

1 Bəyənmə No comments