Dərs 3.11 – Zəif fellər

LEKTİON 3.11 – die schwachen Verben Zəif fellər deyərkən fellərin təsrifi zamanı, yəni fellər şəxsə görə dəyişərkən kök saitini dəyişməyən fellər nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq bir neçə feli təsrif edək:…

Bəyənmək No comments