Dərs 3.10 – Qaydasız fellər

LEKTİON 3.10 – die unregelmäßigen Verben Qaydasız fellər deyərkən fellərin 3 əsas forması, yəni fellərin müxtəlif zaman formaları düzələrkən kök saitini dəyişən fellər nəzərdə tutulur. 3 əsas forma deyərkən aşağıdakı 3…

3 Bəyənmə No comments