Həmcins üzvlərdə ixtisarlar. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması

Həmcins üzvlərdə sonuncu saxlanılmaqla təkrar olunan bəzi sözdəyişdirici şəkilçilər və hissəciklər ixtisar oluna bilir. Sonuncuda saxlanılmaqla ixtisar olunan şəkilçilər aşağıdakılardır: Həmcins mübtədaların cəm şəkilçisi ixtisar edilir: Tədbir münasibətilə məktəbin salonunda…

25 Bəyənmə No comments

Cümlənin həmcins üzvləri

Bəzi cümlələrdə eyni suala cavab verən, cümlənin eyni bir üzvü ilə tabelilik, lakin bir-birilə tabesizlik əlaqəsində olan üzvlər olur. Məsələn, Mart, aprel, may yaz aylarıdır. Evdə, işdə, yolda bu fıkir…

25 Bəyənmə No comments