Dərs 3.2 — Alman Dilində Modal Fellər

LEKTİON 3.2 – Modalverben Alman dilində cəmisi aşağıda verilən 6 modal fel mövcuddur: wollen– istəmək (planlaşdırmaq, etməyə hazır olmaq mənasında) mögen– xoşlamaq, sevmək, istəmək(münasibət bildirmək mənasında) müssen– malı, məli (öz istəyi…

20 Bəyənmə No comments