Dərs 4.14 – Isimlərin qarışıq hallanması

LEKTION 4.14 – die gemischte Deklination der Substantive İsimlərin qarışıq hallanması deyərkən qüvvətli və zəif hallanmnın qarışığı başa düşülür. Yəni bu hallanma növünə aid olan isimlər müxtəlif hallarda eyni zamanda qüvvətli…

1 Bəyənmə No comments