Qeyri-müəyyən əvəzliklər

Qeyri-müəyyən əvəzliklər isimlərin yerində işlənir və qeyri-müəyyən şəxsi (və ya əşyanı) bildirir. Qeyri-müəyyən əvəzliklər bunlardır: biri (birisi), kimi (kimisi), kimsə (kim isə), nəsə, nə isə, hərə, hamı, hər kəs, hər…

24 Bəyənmə No comments