Dərs 3.5 – Yalnız hal tələb edən fellər

LEKTİON 3.5 – die Fallverben Yalnız hal tələb edən fellər deyərkən nə başa düşülməlidir? Siz bilirsiniz ki, əsasən bütün dillərdə fellərin idarəsi, yəni onların özlərindən sonra gələn ismin hansı halda durmasını…

2 Bəyənmə No comments

Dərs 3.4 – Alman dilində daimi önlüklü fellər

LEKTİON 3.4 – die Verben mit festen Präpositionen Daiumi önlüklü fellər deyərkən elə fellər başa düşülür ki, onların özlərinin xüsusi önlükləri vardır və bu fellər həmişə məhz öz önlükləri ilə…

5 Bəyənmə No comments

Ingilis Dilində müxtəlif sual sözləri və ifadələr

Language Mag bu günə olan sonuncu paylaşımı sizinlə paylaşır. İngilis dilində sual sözləri və ifadələri danışıq dilində sizə çox lazım ola bilər. Odur ki, diqqətlə oxuyub yadda saxlayın və paylaşmağı…

18 Bəyənmə 7 Comments

Say, tell və Speak sözləri arasında olan fərq

Əgər siz ingiliscə danışarkən Say, Tell və ya Speak sözlərinin düzgün işlənib-işlənməməsinə əmin deyilsinizsə, o zaman narahat olmağa səbəb yoxdur. Çünki siz bu mövzuda yeganə insan deyiliniz. Bu kiçik dərsimizdə…

6 Bəyənmə No comments

Niyə “qızcığaz” orta cinsdədir?

Alman dilində qəribə bir istisna var: Oğlan (der Man) – kişi cinsidə, Qadın (die Frau) – qadın cinsində lakin Qız – orta cinsdədir. Niyə? Alman dilində Rus və doğma dilimizdə…

1 Bəyənmə No comments

Alman dilində ismin cinsini necə təyin etmək olar?

Azərbaycan dilindən fərqli olaraq alman dilində ismlər cinslərə  – kişi, qadın və orta cinslərə görə dəyişir. Məsələn: das Haus [ev] – orta cins, die Fliese [kafel] – qadın cinsi Alman dilində isimləri…

17 Bəyənmə No comments

Dərs 3 – Alman Dilində fellər

LEKTİON 3 – die Verben Fel bölməsi alman dilində də ən geniş bölmələrdəndir. Alman dilində də cümlənin əsas komponenti feldir. Fel haqqında bütün qarmmatik qaydaları, yəni felin paradiqmalarını bilən hər bir…

10 Bəyənmə No comments

Dərs 2.6 – Alman dilində qayıdış əvəzliyi

LEKTION 2.6 – das Reflexivpronomen SİCHBu dərsimizdə alman dili qayıdış əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili qayıdış əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan dilində bunun nə olduğunu yadımıza salaq. Daha…

5 Bəyənmə No comments

Ingilis dilində to be feli

İngilis dilini öyrənən hər kəsə məsləhətimiz olardı ki, bu dilin qrammatikasını öyrənərkən ilk olaraq to be feli ilə başlasınlar. Məhs bu feil İngilis dilində geniş vüsət almışdır. Aşağıdakı cədvəldə to be felin…

265 Bəyənmə 16 Comments

Present Simple mövzusu ilə tapşırıqlar

Tapşırıq 1. Möhtərizə içində verilmiş felləri Present Simple zamanında təsdiq, sual və inkar formlaraında yazın. 1. I (to do) morning exercises. 2. He (to work) at a factory. 3. She (to…

9 Bəyənmə 2 Comments