Təyin budaq cümləsi. Zərflik budaq cümlələri.

Təyin budaq cümləsi baş cümlənin isimlə (və ya isimləşmiş sözlərlə)ifadə olunmuş üzvlərindən birinə aid olub, onu izah edir və təyinin suallarına ( necə? nə cür? hansı?) cavab verir. Baş cümlədə…

13 Bəyənmə No comments

Təyin. Azərbaycan dili

Təyin isimlə və ya isimləşmiş sözlərlə ifadə olunan cümlə üzvlərini müxtəlif cəhətdən izah edir. Təyin izah etdiyi sözdən əvvəl gəlir, ona yanaşma əlaqəsi ilə bağlanır və necə? nə cür? hansı?…

10 Bəyənmə No comments