Dərs 2.3 – Alman dilində yiyəlik əvəzlikləri

LEKTION 2.3 – die Possessivpronomen Bu dərsimizdə alman dili yiyəlik əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili yiyəlik əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan və alman dili yiyəlik əvəzliklərinin qarşılıqlı cədvəlinə…

8 Bəyənmə No comments

Dərs 2.2 – Alman dilində işarə əvəzlikləri

LEKTİON 2.2 – die Demonstrativpronomen Bu dərsimizdə alman dili işarə əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. İşarə əvəzliklərindən istifadə edərkən həmin əvəzliklərin deyilişi mütləq barmaq və ya baş hərəkətləri ilə də müşayət edilir. Alman…

9 Bəyənmə No comments

Dərs 2.1 – Alman dilində şəxs əvəzlikləri

LEKTİON 2.1 – die Personalpronomen Bu dərsimizdə alman dili şəxs əvəzliklərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Alman dili şəxs əvəzliklərini başa düşə bilmək üçün gəlin əvvəlcə azərbaycan və alman dili şəxs əvəzliklərinin qarşılıqlı cədvəlinə…

14 Bəyənmə No comments

Top 200 Ən çox istifadə olunan alman sözləri

İlk olaraq alman dilində hansı sözləri öyrənirik? Məntiqcə ilk olaraq əlbətdə ki, gündəlik həyatımızda ən çox istifadə olunan sözləri. Məhs buna görə də Language Mag sizlər üçün 200 ən çox…

55 Bəyənmə 1 Comment

Streit um Geheim-Dienst

  In Deutschland gibt es weiter Streit um den Geheim-Dienst BND. Der BND hat möglicherweise verbotene Dinge getan. Viele sagen jetzt: Daran ist die Bundes-Regierung schuld. BND ist eine Abkürzung….

5 Bəyənmə No comments

Dərs 1.3 – Alam dilində diftonq

LEKTION 1.3 – der Diphthong Bundan başqa alman dilində həm də 5 diftong da mövcuddur. Diftong nədir? Diftong iki hərfin birləşərək ikitərkibli bir səs əmələ gətirməsi hadisəsidir. Bunlar aşağıdakılardır: /ei/, /ai/,…

13 Bəyənmə No comments

Dərs 1.2 – Alman dilində samit səslər

LEKTİON 1.2 — die Konsonanten Alman dilində bir çox samit səslər eynilə azərbaycan dilində olduğu kimi yazılır və oxunur. Amma bəzi samit səslərin işlənmə yerindən və səs birləşməsindən asılı olaraq…

7 Bəyənmə No comments

Dərs 1.1 – Alman dilində sait səslər

LEKTİON 1.1 – die Vokale Biz 1-ci dərsimizdə alman dilinin əlifbasının latın qrafikası ilə olan azərbaycan dili əlifbası ilə xeyli oxşar olduğunu demişik. Amma alman və azərbaycan sait səslərinin tələffüzündə də…

10 Bəyənmə No comments

Dərs 1- Alman Dilinin Əlifba sistemi

LEKTİON 1 – das Alphabetsystem der deutschen Sprache Alman dili alman dilinin əlifbasını öyrənməkdən başlanır. Yəni əlifbanı bilmədən oxumaq ya mümkün deyil, ya da çox çətindir. Əslində latın qrafikası ilə olan…

104 Bəyənmə 7 Comments