Dərs 8.1 – Tərzi hərəkət budaq cümləsi

LEKTION 8.1 – Der Adverbialsatz Tərzi hərəkət budaq cümləsi (baş cümlədəki hərəkətin) wie? «necə?», auf welche Weise? «nə cür?, nə tərzdə?» qurtardığını bldirə suallardan birinə cavab verir. Baş cümləyə indem; dadurch, dass; wobei; ohne dass bağlayıcıları ilə…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Break the Gridlock on Syria

BERLIN — For more than four years, Syria has been ravaged by one of the deadliest wars of our time. If anyone in the international community still harbored the notion…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 8 – Güzəşt budaq cümləsi

LEKTİON 8 – Der Konzessivsatz Güzəşt budaq cümləsi baş cümlədə baş verən hərəkətin əksinə olan vəziyyəti izah edir. O, «nəyə baxmayaraq?», «nəyin əksinə?» suallarına cavab verir. Baş cümlədə tez-tez doch, jedoch «hər…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.9 – Məqsəd budaq cümləsi

LEKTİON 7.9 – der Finalsatz Məqsəd budaq cümləsi wozu? «nə üçün?», zu welchem Zweck? «nə məqsədlə?» suallarına cavab verir və baş cümləyə damit «ki», «ona görə ki» bağlayıcısı ilə qoşulur. Sag es ihm noch einmal, damit er…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Dərs 7.8 – Şərt budaq cümləsi

LEKTİON 7.8 – der Kausalsatz Şərt budaq cümələsi unter welcher Bedingung?, in welchem Fall (hansı şərtlə?, hansı halda?) suallarına cavab verir və baş cümləyə wenn, falls (əgər) bağlayıcıları ilə qoşulur. Budaq cümlədə söz sırası…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Dərs 7.7 – Səbəb budaq cümləsi

LEKTİON 7.7 – der Bedingungssatz Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin səbəbini göstərməklə warum? «nə üçün?» sualına cavab verir. Budaq cümlə baş cümləyə weil «belə ki, ona görə ki» bağlayıcısı ilə qoşulur. Budaq cümlədə…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.6 – Tamamlıq budaq cümləsi

LEKTİON 7.6 – der Objektsatz Tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin tamamlığı funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə dass (nə), ob (ki,- mı4) və wer (kim), was (nə), wo (harada) və sair nisbi əvəzliklərlə birləşir. Tamamlıq budaq cümləsində söz…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Ingiliscə məhəbbəti necə ifadə edək

Language Mag sonsuz internet dərinliklərində axtarışını davam etdirir.  Bu gün sizlərə xarici saytdan götürüb tərcümə etdiyimiz çox maraqlı ifadələri təqdim edirik. Dünyanın ən böyük gücü olan sevgini İngiliscə müxtəlif formada…

1 Bəyənmə 1 Şərh

Schnappi, das kleine Krokodil

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil  Zuerst lag ich in einem Ei, dann schni schna schnappte ich mich frei Schni schna schnappi…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.5 — Xəbər budaq cümləsi

LEKTİON 7.5 – der Prädikatsatz Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin ismi xəbəri funksiyasını icra edir, yəni baş cümlənin xəbəri fel-sein cütlüyü + budaq cümlədən ibarət olur. Budaq cümlə baş cümləyə dass (ki), als (als ob,…

Bəyənmək Şərh yoxdur