Dərs 1.2 – Alman dilində samit səslər

LEKTİON 1.2 — die Konsonanten Alman dilində bir çox samit səslər eynilə azərbaycan dilində olduğu kimi yazılır və oxunur. Amma bəzi samit səslərin işlənmə yerindən və səs birləşməsindən asılı olaraq…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Press Release by the Minsk Group Co-Chairs

PARIS, 30 April 2015 The OSCE Minsk Group Co-Chairs (Ambassadors Igor Popov of the Russian Federation, James Warlick of the United States of America, and Pierre Andrieu of France) traveled…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Louis Armstrong – What a wonderful world

Əfsanəvi Lui Armstronqun möhtəşəm What a wonderful world mahnısının sözlərini istifadəşilərimizə təqdim edirəm. I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you And I…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Cümlənin ingiliscə 77 növ ifadə ilə başladılması

Döğma və rus dillərində olduğu kimi, İngilis dilində də cümlələri daha da zənginləşdirmək üşün müxtəlif ifadələrdən istifadə edilir. Həmən ifadələri bu paylaşımda təqdim edirik. Oxuyaq, öyrənək və paylaşaq!   In…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Dərs 1.1 – Alman dilində sait səslər

LEKTİON 1.1 – die Vokale Biz 1-ci dərsimizdə alman dilinin əlifbasının latın qrafikası ilə olan azərbaycan dili əlifbası ilə xeyli oxşar olduğunu demişik. Amma alman və azərbaycan sait səslərinin tələffüzündə də…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 1- Alman Dilinin Əlifba sistemi

LEKTİON 1 – das Alphabetsystem der deutschen Sprache Alman dili alman dilinin əlifbasını öyrənməkdən başlanır. Yəni əlifbanı bilmədən oxumaq ya mümkün deyil, ya da çox çətindir. Əslində latın qrafikası ilə olan…

1 Bəyənmə 1 Şərh

Qaydasız fellər / Irregular Verbs Table

Ingilis dilində əsas fellər qaydalı (regular) və qaydasız (irregular) olur. Qaydali fellərin kecmiş zamanını duzəldərkən onun sonuna –ed şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn : listen;  listen + ed =listened Qaydasız fellər isə…

36 Bəyənmə 27 Şərh

David Cameron: Speech to Conservative Party Conference 2014

I am so proud to stand here today as Prime Minister of four nations in one United Kingdom. I was always clear about why we called that referendum. Duck the…

Bəyənmək Şərh yoxdur

The Turnip Tale

Grandpa planted a turnip. The turnip grew bigger and bigger. Grandpa came to pick the turnip, pulled and pulled but couldn’t pull it up! Grandpa called Grandma. Grandma pulled Grandpa,…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Christmas in England/Britain

Christmas is Britain’s most popular holiday. Its traditions and early ceremonies were rooted in pagan beliefs and date back hundreds of years. They are still part of contemporary Christmas celebrations….

Bəyənmək Şərh yoxdur