Dərs 7.6 – Tamamlıq budaq cümləsi

LEKTİON 7.6 – der Objektsatz Tamamlıq budaq cümləsi baş cümlənin tamamlığı funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə dass (nə), ob (ki,- mı4) və wer (kim), was (nə), wo (harada) və sair nisbi əvəzliklərlə birləşir. Tamamlıq budaq cümləsində söz…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Ingiliscə məhəbbəti necə ifadə edək

Language Mag sonsuz internet dərinliklərində axtarışını davam etdirir.  Bu gün sizlərə xarici saytdan götürüb tərcümə etdiyimiz çox maraqlı ifadələri təqdim edirik. Dünyanın ən böyük gücü olan sevgini İngiliscə müxtəlif formada…

1 Bəyənmə 1 Şərh

Schnappi, das kleine Krokodil

Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil  Zuerst lag ich in einem Ei, dann schni schna schnappte ich mich frei Schni schna schnappi…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.5 — Xəbər budaq cümləsi

LEKTİON 7.5 – der Prädikatsatz Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin ismi xəbəri funksiyasını icra edir, yəni baş cümlənin xəbəri fel-sein cütlüyü + budaq cümlədən ibarət olur. Budaq cümlə baş cümləyə dass (ki), als (als ob,…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Dərs 7.4 — Mübtəda budaq cümləsi

LEKTİON 7.4 – Der Subjektsatz Mübtəda budaq cümləsi aş cümlənin mübtədası funksiyasını icra edir. Budaq cümlə baş cümləyə əsasən sual əvəzlikləri wer, was və dass (ki), ob  bağlayıcıları ilə birləşir. Budaq cümlə baş…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.3 – Tabeli mürəkkəb cümlə

LEKTİON 7.3 – Das Satzgefüge Tabeli mürəkkəb cümlə iki cümlədən ibarət olur: baş və budaq cümlə. Baş cümlə ilə budaq cümlə bir birinə bağlayıcılar və ya bağlayıcı sözlərlə (nisbi əvəzlik, sual əvəzliyi, yer zərflikləri və…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.3 – Əmr cümləsi

LEKTİON 7.3 – der Befehlsatz Əmr cümləsi bir şəxsin digərinə aşağıda verilən qaydada müraciət formasını bildirir: 1. Amiranə şəkildə / ərklə: 2. Amiranə şəkildə / ərklə: 3. Xahiş formasında: 4. Başlanğıca…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Dərs 7.2 – Sual cümləsi

LEKTION 7.2 – der Fragesatz Alman dilində də bütün dillərdə olduğu kimi sual cümlələri vardır. Sual cümlələri alman dilində aşağıdakı üsullarla düzəlir: Alman dilində sual cümlələri tərkibinə görə 2 yerə bölünür:…

2 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7.1 – Nəqli cümlə

LEKTİON 7.1 – der Aussagesatz Alman dilində də bütün dillərdə olduğu kimi ən sadə danışıq strukturu nəqli cümlələrdə, yəni sonunda nöqtə qoyulan cümlələrdə olur. Ən sadə və anlaşıqlı cümlə ən azı…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 7 — Sadə nəqli cümlə

LEKTION 7 – der einfache Aussagesatz Sadə nəqli cümlə deyərkən bitmiş bir fikri ifadə edən cümlə başa düşülür. Ən sadə və qısa cümlə kimi felin şəxslər üzrə təsrifi götürülə bilər. Ich…

Bəyənmək Şərh yoxdur