Dərs 1.3 – Alam dilində diftonq

LEKTION 1.3 – der Diphthong Bundan başqa alman dilində həm də 5 diftong da mövcuddur. Diftong nədir? Diftong iki hərfin birləşərək ikitərkibli bir səs əmələ gətirməsi hadisəsidir. Bunlar aşağıdakılardır: /ei/, /ai/,…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Ingilis dilində to be feli

İngilis dilini öyrənən hər kəsə məsləhətimiz olardı ki, bu dilin qrammatikasını öyrənərkən ilk olaraq to be feli ilə başlasınlar. Məhs bu feil İngilis dilində geniş vüsət almışdır. Aşağıdakı cədvəldə to be felin…

61 Bəyənmə 8 Şərh

Dərs 1.2 – Alman dilində samit səslər

LEKTİON 1.2 — die Konsonanten Alman dilində bir çox samit səslər eynilə azərbaycan dilində olduğu kimi yazılır və oxunur. Amma bəzi samit səslərin işlənmə yerindən və səs birləşməsindən asılı olaraq…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Press Release by the Minsk Group Co-Chairs

PARIS, 30 April 2015 The OSCE Minsk Group Co-Chairs (Ambassadors Igor Popov of the Russian Federation, James Warlick of the United States of America, and Pierre Andrieu of France) traveled…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Louis Armstrong – What a wonderful world

Əfsanəvi Lui Armstronqun möhtəşəm What a wonderful world mahnısının sözlərini istifadəşilərimizə təqdim edirəm. I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you And I…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Cümlənin ingiliscə 77 növ ifadə ilə başladılması

Döğma və rus dillərində olduğu kimi, İngilis dilində də cümlələri daha da zənginləşdirmək üşün müxtəlif ifadələrdən istifadə edilir. Həmən ifadələri bu paylaşımda təqdim edirik. Oxuyaq, öyrənək və paylaşaq!   In…

Bəyənmək Şərh yoxdur

Dərs 1.1 – Alman dilində sait səslər

LEKTİON 1.1 – die Vokale Biz 1-ci dərsimizdə alman dilinin əlifbasının latın qrafikası ilə olan azərbaycan dili əlifbası ilə xeyli oxşar olduğunu demişik. Amma alman və azərbaycan sait səslərinin tələffüzündə də…

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Dərs 1- Alman Dilinin Əlifba sistemi

LEKTİON 1 – das Alphabetsystem der deutschen Sprache Alman dili alman dilinin əlifbasını öyrənməkdən başlanır. Yəni əlifbanı bilmədən oxumaq ya mümkün deyil, ya da çox çətindir. Əslində latın qrafikası ilə olan…

3 Bəyənmə 1 Şərh

Qaydasız fellər / Irregular Verbs Table

Ingilis dilində əsas fellər qaydalı (regular) və qaydasız (irregular) olur. Qaydali fellərin kecmiş zamanını duzəldərkən onun sonuna –ed şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn : listen;  listen + ed =listened Qaydasız fellər isə…

79 Bəyənmə 30 Şərh

David Cameron: Speech to Conservative Party Conference 2014

I am so proud to stand here today as Prime Minister of four nations in one United Kingdom. I was always clear about why we called that referendum. Duck the…

Bəyənmək Şərh yoxdur