Cümlənin ingiliscə 77 növ ifadə ilə başladılması

Döğma və rus dillərində olduğu kimi, İngilis dilində də cümlələri daha da zənginləşdirmək üşün müxtəlif ifadələrdən istifadə edilir. Həmən ifadələri bu paylaşımda təqdim edirik. Oxuyaq, öyrənək və paylaşaq!   In…

10 Bəyənmə No comments

Dərs 1.1 – Alman dilində sait səslər

LEKTİON 1.1 – die Vokale Biz 1-ci dərsimizdə alman dilinin əlifbasının latın qrafikası ilə olan azərbaycan dili əlifbası ilə xeyli oxşar olduğunu demişik. Amma alman və azərbaycan sait səslərinin tələffüzündə də…

16 Bəyənmə No comments

Dərs 1- Alman Dilinin Əlifba sistemi

LEKTİON 1 – das Alphabetsystem der deutschen Sprache Alman dili alman dilinin əlifbasını öyrənməkdən başlanır. Yəni əlifbanı bilmədən oxumaq ya mümkün deyil, ya da çox çətindir. Əslində latın qrafikası ilə olan…

164 Bəyənmə 9 Comments

Qaydasız fellər / Irregular Verbs Table

Ingilis dilində əsas fellər qaydalı (regular) və qaydasız (irregular) olur. Qaydali fellərin kecmiş zamanını duzəldərkən onun sonuna –ed şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn : listen;  listen + ed =listened Qaydasız fellər isə…

746 Bəyənmə 64 Comments

David Cameron: Speech to Conservative Party Conference 2014

I am so proud to stand here today as Prime Minister of four nations in one United Kingdom. I was always clear about why we called that referendum. Duck the…

14 Bəyənmə No comments

The Turnip Tale

Grandpa planted a turnip. The turnip grew bigger and bigger. Grandpa came to pick the turnip, pulled and pulled but couldn’t pull it up! Grandpa called Grandma. Grandma pulled Grandpa,…

25 Bəyənmə No comments

Christmas in England/Britain

Christmas is Britain’s most popular holiday. Its traditions and early ceremonies were rooted in pagan beliefs and date back hundreds of years. They are still part of contemporary Christmas celebrations….

607 Bəyənmə 3 Comments

Present Simple mövzusu ilə tapşırıqlar

Tapşırıq 1. Möhtərizə içində verilmiş felləri Present Simple zamanında təsdiq, sual və inkar formlaraında yazın. 1. I (to do) morning exercises. 2. He (to work) at a factory. 3. She (to…

16 Bəyənmə 2 Comments

A Dream Within A Dream by Edgar Allan Poe

Edqar Allan Po (ing. Edgar Allan Poe) – ABŞ yazıçısı, şair, dramaturq, naşir və ədəbi tənqidçisidir. Edqar Allan Po Amerika ədəbiyyatında Romantik hərəkatının liderlərindən biridir. Qısa oçerklər, detektiv və kriminoloji-fantastik…

7 Bəyənmə No comments

California ştatı

California is a land of contrasts. You can find the highest mountain (Mount Whitney 4,418 metres) only some miles away from the lowest point on the western hemisphere in Death…

5 Bəyənmə No comments